phone local_post_office
Massa
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Massa Pappersmassa Slutprodukter

Slutprodukter pappersmassa

Pappersprodukter mot en trä bakgrund
Från mjukpapper till förpackningar, från tidningspapper till kaffefilter, när pappersmassan lämnar våra fabriker, är det början på en resa med många olika destinationer. Massa är det vi gör och det kommer att förbli vårt fokus. Men när teknik- och kvalitetskrav fortsätter att öka i hela värdekedjan, arbetar vi i nära samarbete med våra kunder för att förstå deras behov och optimera massan vi gör för dem.

Det mycket breda utbud av massakvaliteter som Södra producerar är resultatet av hållbart förvaltade skogar, tillgång till olika typer av fiber och en mycket noggrann urvalsprocess för massaved. Detta möjliggör en stor bredd av målgruppsanpassade specifikationer. Vi är alltid öppna för att diskutera nya sätt att tillföra värde till pappersprodukter genom innovativ användning av massa.

Förpackningsmaterial

Från LPB (liquid packaging board) till CKB (coated kraft board) och WTL (white top liner), många olika kartongprodukter använder blekt kraftmassa från Södra. Slutprodukter av dessa produkter blir förpackningar av mjölk och juice och till torr, kyld eller fryst mat.

Huvudegenskaper för kartong

För den vita ytan på LPB, CKB och WTL är viktiga egenskaper renhet och ljushet, inte minst eftersom det ska vara tryck på de flesta produkter. Det krävs också olika slags styrka för att motstå rivskador och tåla stapling och vikning. Rätt val av fiber är viktigt för att säkerställa att produkten får de egenskaper som krävs.

Mjukpapper

Mjukpapper inkluderar toalettpapper, hushållspapper, servetter, ansiktsservetter med mera, så producenternas behov varierar stort. Men Södra möter dem alla med sin barr- och lövmassa.

Huvudegenskaper för mjukpapper

Mjukhet, mjuk- och våtstyrka, papperets grovlek, uppsugningsförmåga och ja, till och med strävhet, är alla huvudegenskaper för mjukpapper, beroende på det specifika användningsområdet. Val av lövträ eller barrträ är avgörande, men inom dessa breda kategorier finns det andra faktorer att ta hänsyn till, såsom fiberväggarnas tjocklek, blekningens påverkan och draghållfastheten. Södra har de fiberresurser och processkunskaper som krävs för att mjukpapperstillverkarna ska kunna ta fram och anpassa sina produktegenskaper så att de uppfyller och överträffar kundernas förväntningar.

Tryckpapper

Finpapper och tidskrifter är de traditionella bestrukna och obestrukna tryck- och skrivpapperskategorier för vilka Södra levererar massa. Exempel är bestruket finpapper och kontorspapper.

Huvudegenskaper för tryckpapper

För vissa kategorier av magasinspapper och skrivpapper tillverkar producenterna oftast en del av materialet själva i form av termomekanisk massa eller slipmassa. Men i samtliga fall behövs det stark, blekt kraftmassa för att garantera papperets mjuk- och våtstyrka.

Specialpapper

Detta är en kategori som fångar in en enorm mängd produkter, från kaffefilterpapper, etiketter, cigarrettpapper till dekorpapper och kvaliteter för medicinskt bruk.

Huvudegenskaper för specialpapper

Hög porositet, låg porositet, förädlingsbarhet, draghållfasthet, bindningsegenskaper, grovlek, ljushet, renhet – listan är lika lång som möjliga användningsområden för specialpapper.

Hitta rätt säljare för din region.
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.