Södras webbplats använder cookies för att fungera på ett bra sätt. Vi använder också cookies när vi skickar personliga annonser. Tyck på "Jag förstår" om du förstår att cookies används. Om du vill neka att cookies används kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Läs mer om Södras integritetspolicy

Underhållsstopp Södra Cell Värö

Måndag 18 oktober påbörjar vi vårt underhållsstopp. Under kommande veckor ska befintlig utrustning ses över och ny utrustning installeras. I samband med stoppet kan vissa störningar uppstå såsom lukt och buller. Vi hoppas på överseende med detta.

Frågor? Kontakta oss via sodracellvaro@sodra.com eller 0340-62 80 00.

close
phone local_post_office
Massa
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Massa Logistik Transport

Massaleveranser från vår fabrik till din

lastning av pappersmassa på Södras båt Timbus
Vårt jobb är endast fullständigt utfört när en massabal levereras säkert, i tid med rätt specifikation och till din fulla tillfredställelse.

Effektivt, hållbart och ansvarsfullt

Vi strävar efter att leverera massabalar till våra kunder på det mest effektiva sättet som möjligt för att säkerställa leverans av den beställda produkten i perfekt skick.

Hållbarhet är en hörnsten i vår logistikverksamhet och Södra är engagerad i att vara fria från fossilfria bränslen till 2030. För att minska koldioxidutsläppen från godstransporter är Södra inblandad i flera samarbeten. I ett exempel med centraleuropeiska massakunder utvecklades logistikkedjan för att ersätta vägtransporter med järnväg. Södra deltog också i Energimyndighetens projekt för övergång till fossilfri och energieffektiv godstransport och är aktivt involverad i initiativet Ett fossilfritt Sverige.

Väg

Som en del av vårt åtagande att ha fossilbränslefria transporter fram till 2030, har våra inkommande lastbilar som transporterar virke och flis i stor utsträckning övergått till HVO – ett biobaserat alternativ till fossilbaserad diesel. Detta är tillgängligt på tankstationer i våra fabriker och erbjuds även externa transportföretag.

Järnväg

Vi använder järnväg där det är möjligt för att ersätta lastbilar. Som en del av detta söker vi intermodala lösningar av lastbil och järnväg för att minska lastbilens resor där ett järnvägsalternativ är möjligt för åtminstone en del av resvägen.

Fartyg

Huvuddelen av våra transporter med fartyg sker med beställda fartyg, som är skräddarsydda för Södra. Det betyder att balarna passar perfekt i utrymmet, vilket minimerar risken för rörelse och skador under transporten. När det möjligt är lastning från fartyg till pråm vid våra terminaler board to board. Detta innebär mindre hantering eftersom enheterna lyfts direkt från ett fartyg till ett annat, snarare än via ett lager. Vi är grundare av Responsible Shipping Initiative, för att hålla våra vatten säkra och rena och ta hand om dem som arbetar ombord.

Pråm

Användningen av inre vattenvägar är en viktig och växande aspekt av Södras logistik. Pråmtransporter är det mest bränsleeffektiva inlandstransportalternativet, och särskilt säkert och har relativt låg inverkan på människans och naturens miljö.

Leverantörskod 

Södra arbetar med en leverantörskod som omfattar regelbundna revisioner, för att säkerställa att våra logistikparterns fungerar hållbart, enligt våra förväntningar och de följer alla relevanta lagar och regler. På vår Policy sida kan du läsa mer om vår leverantörskod samt ladda ner själva dokumentet.

Policyer

Nya leverantörer

Är du intresserad av att tillhandahålla logistiktjänster åt Södra? Vi välkomnar nya förfrågningar från logistikleverantörer. Kontakta oss för få veta mer.

Kontakta oss

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.