phone local_post_office
Trä
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Trä Nyheter Starkt marknadsläge

Starkt marknadsläge

Södra Wood Långasjö

Vi ser en fortsatt mycket god efterfrågan på byggträ i marknaden i kombination med oerhört låga lager av färdigvara.

Detta hänger samman med att vi har haft en extremt hög efterfrågan sedan kvartal 2, 2020.  Produktionen har inte kunnat möta den höga efterfrågan, vilket gjort att lagernivåerna succesivt sänkts till rekordlåga nivåer. Under kvartal 2 och 3, 2020, fanns ett lager att ”äta av”. Med det lagret kunde vi möta den coronaeffekt vi fick på försäljningen mot så väl Gör- det- Själv som proffssegmentet. Denna ”buffert” vad gäller lagernivåer finns inte nu under kvartal 1, 2021. 

Samtliga marknader såväl nationellt som internationellt upplever samma scenario, vilket i sig är unikt. Hög efterfrågan – låga lager – kraftiga priskorrigeringar.

Produktionen har haft stora utmaningar under kvartal 1 med en väderlek med mycket snö och kyla som har ställt till det. Detta i sin tur har inneburit produktionstapp kring 10–20 procent i januari samt februari. Coronasituationen påverkar givetvis också produktionen negativt.

För Södras del innebär detta att vi har betydligt lägre lager nu i mars 2021 mot hur situationen såg ut mars 2020. Gällande granen har vi en lagersituation där vi som producent i princip inte bygger några lager utan det är från hand till mun hela tiden. När det gäller furan – det impregnerade sortimentet så har vi kunnat bygga lager i januari och februari MEN från extremt låga lagernivåer jämfört med situationen mars 2020.  

Situationen ovan gör att vi kommer se fortsatta kraftiga prisökningar både vad gäller gran och furu under kvartal två och med stor sannolikhet även under kvartal 3.

 

 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.