phone local_post_office
Trä
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Trä Vår produktion

Mer än en effektiv verksamhet

Grundmålade trävaror
För en verksamhet ska vara effektiv idag krävs mer än enbart tillverka bra produkter på ett smidigt sätt. Det måste också ske på ett miljömässigt hållbart sätt, samt vara flexibelt nog att kunna anpassas efter allt högre krav. Vi utvärderar ständigt vår verksamhet, både gällande säkerhet, hållbarhet och kapacitet.

Vi investerar stora resurser

Inom Södra investerar vi stora resurser för samtliga av våra enheter, detta för att de ska kunna möta kraven på högre kapacitet och bättre kvalitet, med hållbarhet i fokus. Våra verksamheter i Mönsterås och Värö har exempelvis en samlokaliserad produktion, med både sågverk och massafabrik placerat på gemensamt område.

Massafabriken förser sågverket med energi och i utbyte producerar sågverket råmaterial till pappersmassa. Det stängda kretsloppet gör att vi får ut en betydligt högre energieffektivitet och sparar miljön med färre transporter.

Södra Cell/Wood Mönsterås kombinatet. Sågverket i förgrunden med massabruket i bakgrunden

Fossilfri tillverkning för en bättre framtid

Vi har sju moderna och effektiva sågverk med placering i Sverige och Finland, som tillsammans producerar över 2 miljoner kubikmeter byggträ per år. Vår verksamhet har en helt fossilfri tillverkning i samtliga enheter inom Södra. 

Sågverkens kontaktinformation

 
Våra sågverk Produktionsvolym Träslag Huvudmarknader
Hamina 160 000 m3 100% gran Storbritannien
Mönsterås 340 000 m3 25% gran
75% furu
Storbritannien, Sverige
Värö 585 000 m3 15% furu
85% gran
Storbritannien, Skandinavien, USA
Kinda 240 000 m3 40% furu
60% gran
Sverige
Unnefors 120 000 m3 99% furu
1% lärk

Storbritannien, Skandinavien, Nordafrika, Mellanöstern
Långasjö 360 000 m3 100% gran Nederländerna, Sverige
Orrefors 75 000 m3 30% furu
70% gran
Storbritannien, Sverige
Klevshult  100 000m3 40% furu
60% gran
Sverige
       

Hållbarhet, hela vägen

 

Brukande med respekt och omsorg för naturen

Få saker är mer naturliga än produkter från svensk skog. Vi är en av Europas största leverantörer av trä för byggnation och nästan all vår råvara kommer från våra ägares svenska skogar. Dessa skogar har gått i arv och brukats i generationer, med stor omsorg och respekt för naturen. För att upprätthålla ett hållbart skogsbruk planterar vi minst tre nya träd för varje som vi skördar.

Reducering av mängden fossilfria utsläpp

Vill du även att dina träprodukter levereras med minimal klimatpåverkan? Redan idag är vår tillverkning helt fossilfri. I vår verksamhet står istället transporter för den största mängden fossila utsläpp. Det är därför vi har kommit överens om ett mycket viktigt mål: 2030 kommer alla våra transporter att vara helt fossilfria. Det är ett mål som vi redan är på god väg att uppnå.

Vi skapar möjlighet för naturen att andas

Genom träbyggnation skapar vi samtidigt ett behagligt inomhusklimat för boende, men trä är ett bra val även för att binda koldioxid. Våra produkter fortsätter att lagra CO2 under hela dess livstid vilket ger både oss och naturen en möjlighet att andas.

För att diskutera vad vårt hållbarhetsarbete kan betyda för ditt projekt är du välkommen att kontakta oss.

Hållbarhet - Ett fossilfritt Södra 

Bioproducts

Garanterad råvarutillgång

Södra grundades 1938 och är idag den största föreningen för skogsägare i Sverige som tillsammans representerar 2,5 miljon hektar produktiv skogsmark. Det är ett givande utbyte, vi får en säker råvarutillgång och våra medlemmar och ägare får en trygg timmeravsättning.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss.

Kontakta oss 

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.