phone local_post_office
Trä
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Trä Nyheter Marknadsläget

Ett marknadsläge från brist till balans

Den starka trävarumarknaden som var 2018 har försämrats något under de senaste månaderna då marknaderna utanför Europa har försvagats samtidigt som produktionen i Centraleuropa ökat i samband med omfattande problem med granbarkborreskador och stormskador. Resultatet är att vi går från en bristsituation till ett mer balanserat marknadsläge

I Kina har efterfrågan minskat under 2018 beroende på ökade miljökrav på industrin. Men de överlager som byggdes upp i Kina under 2018 har nu förbrukats och kunderna är återigen mer villiga att köpa.

I USA ökade inte husbyggnationen lika mycket som förväntat under 2018, vilket delvis berodde på ett högre ränteläge i kombination med ökade huspriser. Men samtidigt finns det en minskad tillgång av timmer från västra Kanada, vilket innebär att inhemska produktionen gradvis minskar och behovet av att importera ökar.

Brexit skapar en osäkerhet, men vi tror det blir en tillfällig påverkan på marknaden. Storbritannien har en ständig bostadsbrist och behöver importera två tredjedelar av sitt träbehov, vilket innebär att den på sikt kommer att vara en mycket stark marknad för skandinaviska sågverk. I Centraleuropa är efterfrågan fortsatt god.

Den svenska marknaden har inletts starkt och är i spänd förväntan inför säsongen som nu på allvar drar igång i april månad. Många projekt stannade upp sommaren 2018 på grund av den extrema värmen och förhoppningsvis förverkligas dessa nu säsongen 2019. Vi ser regionala skillnader där södra Sverige går starkt medan Stockholmsregionen har det trögare.

Sammanfattningsvis avmattas en historiskt stark trävarumarknad men är fortfarande på en hög nivå.

 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.