phone local_post_office
About Södra
To startpage
account_circle Login as close

33

miljarder i
nettoomsättning

7,8

miljarder i
rörelseresultat

3,2

miljarder i
föreslagen vinstdelning

Lotta Lyrå vd och koncernchef

2022 är ett år jag ser tillbaka på med både stolthet för vad vi åstadkommit och ödmjukhet för allt vi har kvar att göra.

Lotta Lyrå
Vd & koncernchef

Hela VD-ordet

close

Året i korthet

Några glimtar från året som gått som visar hur vi ökar medlemsvärdet och stärker varumärket Södra,
hela tiden med vårt uppdrag i fokus – att förnya och förädla skogsgårdens värde.

Storsatsning på elektrifiering av transporter 

Läs mer

close

Storsatsning på elektrifiering av transporter 

Läs mer

close

Storsatsning på elektrifiering av transporter 

Läs mer

close

Storsatsning på elektrifiering av transporter 

Läs mer

close

Storsatsning på elektrifiering av transporter 

Läs mer

close

Storsatsning på elektrifiering av transporter 

Läs mer

close

Storsatsning på elektrifiering av transporter 

Läs mer

close

Storsatsning på elektrifiering av transporter 

Läs mer

close

Med rötterna i skogen skapar vi framtiden

Södra bildades 1938 ur idén om att vi är starkare tillsammans. I dag är Södra Sveriges största skogsägarförening med 51 000 familjeskogsbrukare som medlemmar. Tillsammans äger medlemmarna i Södra en världsledande industri som förädlar skogsråvaran till förnybara produkter inom massa, trä, byggsystem, fl ytande bioprodukter och energi. 

Mehdi Arjmand, Södra Cell Värö

Vi sätter säkerheten först

Hälsa och säkerhet är vår högsta prioritet. Det står överst på vår lista över viktiga områden och är något vi ständigt arbetar med. Vi vill att varje sekund ska präglas av trygghet, säkerhet och en omtanke om varandra. Det gäller såväl medlemmar, medarbetare som entreprenörer inom Södra. På så sätt vill vi skapa en arbetsmiljö och organisation som är hälsosam, hållbar och fri från skador. Vi är inte där fullt ut ännu, men har en strategisk plan och arbetar kraft fullt, strukturerat och långsiktigt med detta område. 

Läs hela års- och hållbarhetsredovisningen 2022

Den innehåller 170 sidor fulladdade sidor med beskrivning av verksamheten, detaljerad hållbarhetsrapport, föreningsstyrningsrapport och finansiella rapporter.

Ladda hem digitalt eller beställ den tryckta versionen via post:

Ladda ner pdf Läs direkt på skärmen Beställ tryckt version

News

Searching...
close

You can now choose which home page to display the next time you visit Södra from this device.