account_circle Log ind som close

Med verden som marked

Södra er en stor skovindustrikoncern, der skaber produkter og tjenester til et globalt marked og bidrager til væksten i den svenske økonomi. Vi har kontrol over hele værdikæden fra frø til kunde og arbejder for bæredygtig udvikling på alle niveauer. Vi investerer også strategisk i innovation for at udvikle nye bæredygtige og klimasmarte produkter baseret på vedvarende skovråvarer.

Skovbrug i generationer

Som medlem af Södra er du både skovejer og partner i en skovindustrigruppe. Og du er i godt selskab. Södra er en økonomisk sammenslutning med 53.000 medlemmer med skovejendomme i det sydlige Sverige. Alle bidrager til virksomheden, påvirker fremtiden, deler overskuddet og får hjælp til at skabe de bedste betingelser for langsigtet og bæredygtigt skovbrug. Et skovbrug, som alle drager fordel af.

Vores bæredygtige produkter

Træprodukter og papirmasse har i generationer været med til at opbygge vores lands velstand. I dag fortsætter vi med at forfine skovens produkter, men samtidig opdager vi nye, spændende anvendelsesområder for det vedvarende råmateriale. Bygningssystemer, biobrændstoffer og tekstilmasse er nogle eksempler. Vi tager os af hele træet. Og sørg for at det sker på en måde, der gavner alle.

 

 

close

Du kan nu vælge, hvilken startside der skal vises, næste gang du besøger Södra fra denne enhed.