menu Menu

Fra Naturen, for naturen

En af de store fordele ved at kontrollere hele kæden fra plante til færdigt gulv er, at vi ved nøjagtigt hvad og hvor vi producerer. Det Södra-produkt, som du vælger at bruge i dit hjem, er resultatet af generationers engagerede omsorg for miljøet og kærlighed til deres skov kombineret med et gedigent kendskab til træ, omfattende miljøhensyn og moderne teknik i produktionsfasen. Luk naturen ind i dit hjem!

keyboard_arrow_down

SKOVEN ER EN FANTASTISK OG FORNYBAR RÅVAREKILDE

Vores virksomhed er et konstant igangværende kredsløb, og vi arbejder hårdt for at miljøcertificere så mange dele af den som muligt. Godt to tredjedele af det Södra-træ, der bliver til smukke gulve, paneler eller andre træprodukter, er miljøcertificeret. Savspåner og andre restprodukter fra savværkerne omdannes til bioenergi, som bidrager til at dække energibehovet i vores produktionsanlæg. For hvert fældet træ i Södra planter vi mindst tre nye, ikke mindst fordi skoven er en af jordens vigtigste omdannere af kuldioxid.

TRÆDETALJER

Trædetaljer er en del af husets sjæl. Har du et flot jugendhus, et charmerende husmandssted eller måske en 70'er-villa? Vi giver tips til, hvad der kendetegner forskellige tidsepokers trædetaljer, samt hvilke produkter der kan passe til og forstærke din boligs historie.