Vårt byggträ tillverkas vid sex sågverk i Sverige och ett i Finland.  Södra producerar årligen 2 miljoner kubikmeter sågade trävaror varav 1,4 miljoner vidareförädlas.

Hyvlerisidan som producerar våra interiörträprodukter har verksamhet i Sverige. List är den huvudsakliga produkten, men producerar även panel och golv.

Våra hyvlerier
HyvleriHuvudsaklig produktStörsta marknaderProduktionPlatschef
Södra Wood Berg & Berg Parkettillverkning. Sverige och Tyskland ca 450 000 m2 Marcus Sundin
Södra Wood Kallinge Massiva obehandlade, hårdvaxade och lackade golv samt obehandlade och ytbehandlade panel i fur. Lager och utlastning. Skandinavien och Asien ca 25 000 m3 panel och golv per år Mikael Carlevad
Södra Wood Umeå Obehandlade och ytbehandlade listverk samt obehandlade och ytbehandlade paneler i fur. Lager, utlastning. Skandinavien ca 7 miljoner lpm per år varav ca 1,5 miljoner ytbehandlas Isabelle Fredriksson
Våra sågverk
SågverkProduktionsvolymAnställdaTräslagsfördelningHuvudmarknaderPlatschef
Hamina 160 000 m3 41 100 % gran Storbritannien Tomi Liikkanen
Mönsterås 340 000  m3 87 25 % furu och 75 % gran Storbritannien och Sverige Börje Stamblock
Värö 585 000  m3 155 15 % furu och 85 % gran Storbritannien, Skandinavien och USA Marcus Åsgärde
Kinda 240 000 m3 92 40 % furu och 60 % gran Sverige Patrik Wass
Unnefors 120 000 m3 40 99 %  furu och 1% lärk Skandinavien, Storbritannien, Nordafrika, Mellanöstern Andreas Cedertamm
Långasjö 360 000 m3 150 100 % gran Nederländerna och Sverige Magnus Algotsson
Orrefors 75 000 m3 27 30 % furu och 70 % gran Storbritannien och Sverige Benny Svensson