Vårt byggträ tillverkas vid sex sågverk i Sverige och ett i Finland.  Södra producerar årligen 2 miljoner kubikmeter sågade trävaror varav 1,4 miljoner vidareförädlas.

Hyvlerisidan som producerar våra interiörträprodukter har verksamhet i Sverige. List är den huvudsakliga produkten, men producerar även panel och golv.

Våra hyvlerier
HyvleriHuvudsaklig produktStörsta marknaderProduktionPlatschef
Södra Wood Berg & Berg Parkettillverkning. Sverige och Tyskland ca 450 000 m2 Marcus Sundin
Södra Wood Kallinge Massiva obehandlade, hårdvaxade och lackade golv samt obehandlade och ytbehandlade panel i fur. Lager och utlastning. Skandinavien och Asien ca 25 000 m3 panel och golv per år Mikael Carlevad
Södra Wood Ronneby Obehandlade och vitmånade furulister. Lager, utlastning. Skandinavien och Asien ca 20 miljoner lpm list varav 14 miljoner ytbehandlas per år Mikael Carlevad
Södra Wood Umeå Obehandlade och ytbehandlade listverk samt obehandlade och ytbehandlade paneler i fur. Lager, utlastning. Skandinavien ca 7 miljoner lpm per år varav ca 1,5 miljoner ytbehandlas Isabelle Fredriksson
Våra sågverk
SågverkProduktionsvolymAnställdaTräslagsfördelningHuvudmarknaderPlatschef
Hamina 160 000 m3 41 100 % gran Storbritannien Tomi Liikkanen
Mönsterås 340 000  m3 87 25 % furu och 75 % gran Storbritannien och Sverige Börje Stamblock
Värö 585 000  m3 155 15 % furu och 85 % gran Storbritannien, Skandinavien och USA Marcus Åsgärde
Kinda 240 000 m3 92 40 % furu och 60 % gran Sverige Patrik Wass
Unnefors 120 000 m3 40 99 %  furu och 1% lärk Skandinavien, Storbritannien, Nordafrika, Mellanöstern Andreas Cedertamm
Långasjö 360 000 m3 150 100 % gran Nederländerna och Sverige Magnus Algotsson
Orrefors 75 000 m3 27 30 % furu och 70 % gran Storbritannien och Sverige Benny Svensson