Södraskolan (kurser för skogsägare)

Pris finns i kursinformationen för respektive kurs.

Hitta Södraskolans kurser

Åtgärdsförslag för ditt skogsbruk

Ingen kostnad för Södras medlemmar.

Södras gröna skogsbruksplan

Pris för upprättande av skogsbruksplan är 4 000 kronor plus 165 kr/ha. Det innebär för en fastighet 65 ha får en kostnad på cirka 15 000 kr. 

Prislista för Södras gröna skogsbruksplan

Skogscertifiering

Södra står för den direkta kostnaden för dig som är medlem och har <1 000 ha produktiv skogsmark samt för dig som har >1 000 ha produktiv skogsmark och som levererar ditt virke till Södra. För ytterligare information, kontakta din skogsinspektor.

Kassaflödesanalys

6 000 kronor för ett grundalternativ analys.

Markberedning

Pris i kronor/timme, normalt kring 3 000 kronor/ha.

Plantor

Pris beroende på val av planta, storlek och behandling. 

Prisinformation om plantor

Röjning

Kontakta din inspektor förytterligare information.

Kontaktuppgifter till inspektorer

Gallring

Kontakta din lokala inspektor för prisuppgift.

Kontaktuppgifter till inspektorer

Föryngringsavverkning

Kontakta din lokala inspektor för prisuppgift.

Kontaktuppgifter till inspektorer

Skogsgårdsavtal

Årlig avgift om 2 500 kronor per fastighet plus 20 kronor per hektar produktiv skogsmark. För en fastighet på 50 hektar innebär detta 3 500 kronor per år. För ytterligare information om tjänsten kontakta din lokala skogsinspektor.

Förvaltningsavtal

Årlig avgift om 5 000 kronor per fastighet plus 20 kronor per hektar produktiv skogsmark. För en fastighet på 200 hektar innebär det 9 000 kronor per år. För ytterligare information om tjänsten, kontakta din lokala skogsinspektor.

Läs mer om Skogliga tjänster, Skogsägare