I Södra slutar en kubikmeter virke aldrig att växa. Flera år efter att råvaran har levererats till den egna industrin fortsätter den att generera avkastning för dig som medlem. Hela Södras vinst kommer dig som är medlem tillgodo, antingen genom utdelning eller genom återinvesteringar i den egna industrin.

Del i vinsten

Genom den ekonomiska föreningen äger du som är medlem de industrier som förädlar din skogliga råvara och du får del i förädlingsvinsten. Södras modell för utdelning premierar långsiktigt deltagande i föreningen. Ju mer du levererar till din förening desto lönsammare är det för dig att vara medlem.

Som medlem i Södra får del i vinsten på tre sätt:

  • Utdelning genom ränta på ditt insatskapital
  • Efterlikvid  på dina virkesleveranser till Södra det senaste året
  • Insatsemission baserad på ditt inbetalda insatskapital

Vinstdelning med Södramodellen

Handel med insatser

 

Södra arrangerar tillsammans med SKM handel med inbetalt och emitterat insatskapital. På en särskild handelsplats kan medlemmar i Södra köpa och sälja sina insatser online. Handeln sker i huvudsak månadsvis. 

Om du vill ha mer information om Södras digitala handelsplats för insatser är du välkommen att kontakta Medlemsservice via e-post eller telefon 0470-89 100. 

 

 

Enklare att äga och bruka skog

Vi ger dig tips och råd om hur du ska sköta din skog på bästa sätt utifrån dina förutsättningar och mål.

Ibland behöver du råd och hjälp i ditt skogsbruk och därför har Södra utvecklat en bred portfölj av skogliga tjänster som kan vara till stor nytta för dig i skötseln och utvecklingen av din skogsfastighet. Att sköta om sin skog är att sköta om sin ekonomi. Vi kan skog och skogsskötsel och vi har ett gediget kvalitetstänkande i vårt arbete.

Skogliga tjänster från Södra

Öka din skogliga kunskap

Genom Södraskolan kan du få större kunskap om skog och skogsbruk på ett enkelt och trevligt sätt. Samtidigt skapar du ett inspirerande kontaktnätverk med andra skogsägare.

Inom Södra arbetar vi med att förena målen lönsamt skogsbruk med hänsyn till natur och kultur, samt till vatten och biologisk mångfald. Att du som medlem får del av den kunskap som finns för att möjliggöra detta är viktigt. Det ska vara enkelt att utbilda sig i Södraskolan. Därför finns det lokala kurser på varje verksamhetsområde, både om du är ovan eller mer rutinerad som skogsbrukaren. Ju mer man kan om något, desto roligare blir det ofta. Kunskap är också en bra grund för att skapa en lönsam skog. Vi anordnar nyttiga, lokala kurser inom områden som de flesta skogsägare stöter på i sin skogliga verksamhet.

Kurser med Södraskolan

Södra – en social mötesplats

Som medlem i Södra har du många möjligheter att träffa andra medlemmar, att nätverka, utbilda dig tillsammans med andra och att dela med dig av sina erfarenheter. Södra är en social mötesplats.

Aktiviteter med andra medlemmar

Förmånliga erbjudanden

Som medlem i Södra har du tillgång till en rad förmånliga erbjudanden. 

 

Agrolkortet för Södramedlemmar

Agrolkortet är ett Mastercard betal- och kreditkort med rabatt på bensin, diesel och E85. Du får rabatt på Circle K, OKQ8, Preem, Tanka och vissa SÅIFA-stationer – på ett och samma kort!
Förutom rabatten får du som medlem alla inköp på en faktura, utökat bilskydd och kompletterande reseförsäkring.

Konstruktionsvirke

Södras medlemmar erbjuds att köpa konstruktionsvirke från Södras enheter i Torsås samt Kisa till förmånligt pris.

Rabatt på bilar och transportbilar

Genom sitt samarbete med LRF Samköp erbjuder Södra sina medlemmar färdigförhandlade bilavtal som ger förmånlig rabatt hos de flesta av marknadens bilmärken. Avtalen innebär rabatt på biltillverkarens listpriser på nya bilar och tillbehör. I vissa avtal utgår även efterhandsbonus.

El från ett hållbart skogsbruk

Vid Södras massabruk producerar vi förnybar el med råvaran från våra medlemmars skogar. Hållbart, enkelt och klimatsmart. Byt till el från skogen redan idag!

Läs mer om el från ett hållbart skogsbruk

Energiprodukter från skogen

Södra erbjuder egenproducerade energiprodukter från skogen - ett klokt val för din uppvärmning och för miljön.

Läs mer om Södras energiprodukter

Läs mer om Medlemskap, Skogsägare

Kontakta medlemsservice

Är du intresserad av att bli medlem eller har du några andra frågor till oss på medlemsservice?