phone local_post_office
Trä
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Trä Nyheter Etikettering av sågade trävaror

Etikettering av sågade trävaror

Helt enkelt

I bygghandeln är trävaror en av de sista produktkategorier som säljs utan streckkoder och i takt med den digitala utvecklingen är det viktigt att vi kan hantera våra produkter digitalt i handeln. Med bakgrund av detta har Södra Wood initierat ett projekt med att börja streckkodsmärka sågade trävaror med den information kunderna efterfrågar - sågverket i Kinda var först ut.

Illustration etikettering för Södra Woods produkter

Etikettering innebär märkning av varje enskild produkt där det framgår namn på varan, längd och dimension. Det ska även finnas med en EAN-kod för att enkelt och snabbt kunna läsa av vilken typ av produkt det är. En QR-kod har tillkommit under projektets gång för att kunderna ska kunna få mer information om Södra och vårt produktsortiment. Projektet innefattar många delmoment som behöver brytas ner till olika åtgärder allt ifrån konstruktion och mekanik för själva etikettmärkare, till att automatisera produktinformationen från Södra Woods affärssystem TiCom så att varje produkt får rätt information.  

- Att Kinda är först ut inom Södra Wood att få till en enhetlig lösning när det kommer till etikettering är både spännande och utmanande. Vi installerade utrustningen 2020 och har sedan dess identifierat olika förbättringsområden när det kommer till automatisering och att förbättra arbetsmiljön för ökad användarvänlighet och effektivisering. Det har inneburit fler utmaningar i produktionen men där vinningen är nöjda kunder vilket är det viktigaste, säger Kristoffer Grönqvist, produktionstekniker i Kinda.  

- MPERIA heter det system som används för etiketteringen som ska öka effektiviteten för märkningen och öka produktiviteten längs förpackningslinjen. Systemet består av olika etikett-maskiner som i sin tur består av en transfer-skrivare för specifik produktinformation och en applikatorenhet. 

- Den utskrivna etiketten sugs fast på applikatorplattan och slås sedan fast på produkten med en svängarm medan produkten är i rörelse. Varje ettikettmaskin klarar av att märka uppemot 100 trävaror per minut vilket innebär att en utskrift + applicering inte ta mer än en halv sekund. Det är en hissnande hastighet när du ser processen’’in action’, fortsätter Kristoffer.  

Andreas Jonasson är marknadschef på Södra Wood och projektbeställare bakom det digitala initiativet med etikettering av sågade trävaror, som i första hand fokuserar på produkter som levereras till Svensk bygghandel. Han ser positivt på den digitala utvecklingen i branschen och menar att det är något vi ska dra nytta av både när det gäller konkurrens, lönsamhet och hållbarhet i framtiden.

- Målet är att vi ska vara en av de första trävaruleverantörer som kan erbjuda ett komplett streckkodsmärkt produktsortiment och samtidigt öka vår konkurrenskraft gentemot övriga leverantörer då ett fåtal erbjuder det idag. När det kommer till hållbarhet kan streckkodsmärkta produkter dessutom ge oss bättre möjlighet att erbjuda kunden hållbarhetsdata genom Svenskt Träs produktdatabas, avslutar Andreas.  

Projektet drivs tillsammans med Digital Industri & Logistik samt ett antal andra nyckelpersoner på Södra där ledordet är tillsammans. 

- Detta är ett stort projekt att genomföra där vi alla behöver hjälpas åt i att få till en så bra och framtidssäkrad lösning som möjligt, säger Daniel Duchon, övergripande projektledare och ansvarig för enheten Digital Industri & Logistik. Vi vill skapa en så automatiserad lösning som möjligt för att slippa manuella moment. Ute i handeln kan detta nämligen få stora negativa konsekvenser om inte rätt information sitter på rätt produkt. 

Flertalet av våra sågverk samt vår enhet i Torsås kommer att omfattas av lösningen och tidplanen är att de flesta ska vara igång hösten 2023. Sågverket i Värö har ingen stor produktion mot Svensk bygghandel utan här ligger fokus bland annat på SBS, och dessa produkter kräver ingen etikett vilket innebär att lösningen i Värö kommer implementeras något senare. 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Trävaror

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.