phone local_post_office
Trä
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Trä Nyheter Miljövarudeklarationer belyser miljöprestandan

Miljövarudeklarationer belyser miljöprestandan

Tallskog med blåbärsris

I januari 2022 införs lagen om klimatdeklaration i Sverige. Det innebär att företag ska ta fram miljövarudeklarationer (EPD). Våra tredjepartsgranskade miljövarudeklarationer för tre olika områden av träförädling – sågade/hyvlade, målade och impregnerade produkter är snart klara för publicering. Södras hållbarhetsstrateg Eva Gustafsson förutspår effekten från våra kommande miljövarudeklarationer.

Eva Gustafsson hållbarhetsstrateg
Eva Gustafsson, hållbarhetsstrateg

En miljövarudeklaration kvantifierar miljöpåverkan och utsläppen av växthusgaser, men ger även information om andra typer av miljöpåverkan som försurning och övergödning (utsläpp av näringsämne till vatten). Det är ett mycket brett initiativ som ligger helt rätt i tiden. Våra miljövarudeklarationer börjar redan i skogen och sträcker sig ända tills de sågade trävarorna lämnar våra sågverk. De bidrar till att klimatdeklarera processer längre fram i värdekedjan, såsom husbyggande, precis som vår miljövarudeklaration för målade trävaror exempelvis inkluderar miljöpåverkan från den färg vi använder.

Vi är övertygade om att våra miljövarudeklarationer bekräftar miljö- och hållbarhetsfördelarna med att bygga i trä. Den miljövarudeklaration som redan publicerats för korslimmat trä från vårt affärsområde Södra Building Systems har visat att korslimmat trä minskar klimatpåverkan med upp till 80 procent jämfört med en traditionell betongstomme. 

Men vi ser inte bara miljövarudeklarationerna som en bekräftelse på trä som material och på våra processer: de är också ett gyllene tillfälle att bli bättre. Miljövarudeklarationerna kommer att identifiera vilka områden i vår verksamhet som har störst miljöpåverkan, och sedan kan vi inrikta oss på dem för att minska deras påverkan. Våra sågverk drivs redan fossilbränslefritt, så vår uppmärksamhet kanske bör riktas mot avverkning och transporter. Vi får se. 

Självklart försöker vi ständigt minimera påverkan och maximera hållbarheten hos våra träprodukter i hela värdekedjan. Miljövarudeklarationerna kommer att hjälpa oss med inriktningen på vårt arbete. Men samtidigt som vi ger kunderna tydlig information måste de också uppfylla sina egna skyldigheter. Vi måste alla arbeta mot samma mål och tillämpa principer kring cirkulär ekonomi i byggandet.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Trävaror

Nyhet

Ämnen: Trävaror

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.