phone local_post_office
Trä
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Trä Nyheter Rekordstor efterfrågan på trävaror

Rekordstor efterfrågan på trävaror

                Säljare Södra Wood

Nu är vi alla tillbaka igen efter en välbehövlig semester. I coronapandemins spår har försäljningen av bland annat byggmaterial ökat explosionsartat sedan mars månad. Försäljningsökningen är mot såväl ”Gör-det-själv” segmentet som proffssegmentet och ökningstalen från mars till augusti är jämfört med föregående år mellan +25 till 40 procent per månad beroende på produkt. En normal variation brukar ligga på mellan 5–10 procents ökning/minskning.

Det är framför allt produktgrupperna som finns inom tungt byggmaterial och trädgård som har extremt stor efterfrågan. Den starka försäljningsutvecklingen beror på att slutkonsumenten spenderar mer tid och pengar på sin hemmamiljö istället för resor, restauranger och nöjen. ”Hemester” har blivit ett uttryck!

För att möta denna oväntade försäljningsökning tog vi på Södra till alla tillgängliga resurser både internt och externt, gällande råvaruinköp, sågkapacitet, hyvling och impregnering under vår och sommar. Tyvärr räckte inte dessa åtgärder, försäljningsökningen var för stor i det korta perspektivet framför allt gällande det impregnerade sortimentet under juli/augusti och granen nu under augusti/september. Trots ett intensivt arbete är vi väl medvetna om att våra lagernivåer under augusti/september inte varit som normalt. Allt som produceras går rakt ut till kundledet i samma takt som tillverkningen sker. De lager som funnits av såväl råvara som färdigvara är förbrukade.

Vi har en råvaruproblematik, då fura inte avverkas under sommarmånaderna på grund av risk att få kvalitetsproblem med till exempel blånad. Ledtiden från skog till färdig impregnerad planka är 3–9 månader, med ett snitt på sex månader. Detta har lett till en stor brist på fururåvara i hela Sverige, vilket i sin tur får konsekvenser för det impregnerade sortimentet. Vi ser dock att vi de senaste veckorna börjat kunna bygga lager på impregnerade varor igen och att vi därmed har kunnat leverera mot kundledet på ett bättre / mer normalt sätt.

Vi ser en fortsatt stark efterfrågan under september till december som vida överstiger produktionen både nationellt och internationellt, där samtliga marknader drar samtidigt. I marknaden såväl nationellt som internationellt är producenternas/sågverkens lagernivåer extremt låga. Detta är ett historiskt och unikt läge som i sin tur gett och kommer ge kraftiga prisökningar i marknaden. Lageruppbyggnaden på granvaror är just nu obefintlig. Detta i sin tur gör att bristerna är påtagliga i gransortimentet.

Under våren har vi infört ett nytt modernt affärssystem TiCom, detta gör att vi är redo att möta marknadens nya krav och förväntningar. Som alltid vid införande av nya system har vi sprungit på utmaningar, men känner nu att vi med mycket jobb och energi har kunnat lösa utmaningarna på ett tillfredsställande sätt. Vårt nya affärssystem ger oss nu förutsättningar att kunna möta våra kunders olika behov vad gäller en effektiv hantering.

Från vänster: Göran Henriksson, Fredrik Gustavson, Thomas Hallbing och Stefan Eksberg.

Planeringsarbetet inför 2021 är nu i full gång. Vi kommer att ta kontakt med Er som kund till Södra för att vara en del av denna planering så att vi tillsammans kan lägga planen inför kommande år. 

Vi hörs!

Fredrik Gustavson, försäljningschef Skandinavien Bygghandel Södra Wood

 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Trävaror

Nyhet

Ämnen: Trävaror

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.