phone local_post_office
Trä
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Trä Nyheter EPD (Environmental Product Declaration) - vårt klimatavtryck för sågade och hyvlade trävaror

EPD (Environmental Product Declaration) - vårt klimatavtryck för sågade och hyvlade trävaror

Södra Wood Långasjö från hyvel 1

Nu kan vi presentera två EPD:er (Environmental Product Declaration) för våra sågade och hyvlade trävaror. EPD:erna redovisar våra produkters miljöpåverkan är även en viktig del av tjänsteerbjudandet till våra kunder.

Från råvaran i skogen till färdiga träprodukter har vi noga granskat och analyserat stegen i vår värdekedja för att bedöma vilken miljöpåverkan tillverkningen av våra träprodukter har. Våra EPD:er baseras på 2022 års data från våra svenska produktionsenheter och omfattar produkter av gran och tall. Vi redovisar våra EPD:er enligt den internationella standarden EN 15804+A2.  

EPD:n innehåller information om en produkts miljöpåverkan i hela livscykeln där A representerar byggskedet, B användningsskedet och C slutskedet. A1-A3 kallas produktskedet och är det som Södra har full kontroll över. A4 är transporten till kund och A5 byggnationen.

Det som redovisas i dokumenten är bland annat något som kallas för GWP Fossil (Global Warming Potential – Fossil) som är ett mått på utsläppen av fossila växthusgaser från våra produkter. Det totala klimatavtrycket för att producera en sågad träprodukt är 28,7 kilogram koldioxid per kubikmeter och för hyvlade trävaror 32 kilogram koldioxid per kubikmeter. Vårt resultat för både sågade och hyvlade trävaror står sig väl i jämförelse med andra producenter av trävaror.  

EPD:erna är ett viktigt verktyg för att identifiera områden där vi kan förbättra och minska vår miljöpåverkan och ett sätt att jämföra våra värden med branschstandarder. Genom att använda EPD:er kan både vi och våra kunder göra medvetna val och arbeta mot en mer hållbar framtid. 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Hållbarhet, Trävaror, Södra Wood

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.