phone local_post_office
Trä
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Trä Nyheter Fem goda skäl att bygga i trä

Fem goda skäl att bygga i trä

Snickare som håller en underlagsspontlucka på en byggplats bland takstolarna.

När konsekvenserna av klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser blir allt tydligare finns det också allt större anledning att bygga i trä. Trä från Södra är ett optimalt val för att minska klimatpåverkan från byggbranschen. Nedan lyfter vi fem goda skäl till att bygga i trä

1. Det möjliggör byggande med ett återvinningsbart, förnybart och cirkulärt material

2. Svenska skogar har en årlig nettotillväxt

3. Tack vare användningen av biobränsle har produktionen i sågverken en relativt låg klimatpåverkan

4. Trä som används till byggnader binder kol

5. De delar av det avverkade trädet som inte lämpar sig till byggnader kan inom koncernen användas till massa för hållbara produkter i papper och textil samt till fossilfri energiproduktion. 

Framtidens byggmaterial är sågat virke från våra 52 000 medlemmar, säger Södras hållbarhetsstrateg Eva Gustafsson. – Förutom de praktiska fördelarna med trä som byggmaterial, som enkel transport och att komponenter kan prefabriceras i industriell miljö , är trä en av lösningarna för att minska klimatpåverkan från byggandet.  

- Träd växer genom att dra till sig CO2 från luften. Kolet stannar kvar i trädet medan syret släpps ut i atmosfären. Även efter avverkningen fortsätter trä i byggnader att lagra kol. De kommande klimatdeklarationerna kommer säkerligen tydliggöra klimatfördelarna med trä jämfört med andra byggmaterial. 

Södra tar ansvar för att minska sina egna koldioxidutsläpp på största allvar. – Trä är ett material med god potential att minska klimatpåverkan från byggande och vi arbetar hela tiden för att ytterligare minska vår egen klimatpåverkan, fortsätter Eva Gustafsson. – Södras klimatmål är att minska utsläppen av växthusgaser med 50 procent fram till 2030, jämfört med 2020, och att nå nettonollutsläpp till 2040. Centralt för att uppnå målen är att minska klimatpåverkan från vår avverknings- och transportverksamhet. Målet om halverade utsläpp till 2030 har lämnats in för godkännande av Science Based Targets initiative.

Visste du att…

…var fjärde timme växer det upp ett åttavåningshus i våra medlemmars skogar.

Det behövs 2 000 kubikmeter sågat virke för att bygga åttavåningshuset. Skogsråvaran som behövs har samtidigt potential att räcka till: *: 

• 230 mils bilkörning med biodrivmedel per hushåll

• 25 års förbrukning av papper 

• 30 års förbrukning av textilier 

• 9 års uppvärmning med fjärrvärme och 6 års förbrukning av hushållsel för hela huset. 

* Baserat på genomsnittlig användning för 128 medelstora hushåll.

 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Trävaror

Nyhet

Ämnen: Trävaror

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.