Laddar...
phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Medlem i Södra Hur fungerar Södra

Södras uppdrag - ett långsiktigt och lönsamt familjeskogsbruk

Några av alla medlemmar i Södra
All verksamhet i Södra utgår från medlemmarnas skogsgårdar. Vinsten återinvesteras i den egna förädlingsindustrin eller delas ut till medlemmarna - allt för att främja skogsgårdens långsiktiga lönsamhet.

Södra ägs av 52 000 enskilda skogsägare som har minst två saker gemensamt: de äger skog i Götaland och tror på att samverkan lönar sig. I övrigt präglas medlemskåren av mångfald i bakgrunder, yrken och mål för sina skogsgårdar. Denna mångfald är en stor del av föreningens styrka. Södra är till för alla slags skogsägare.

Tillsammans äger Södras medlemmar drygt hälften av all privatägd skog i södra Sverige och deras skogsgårdar utgör nästan en fjärdedel av Götalands yta.

Medlemmens roller

Du som är medlem i Södra tillhör tillsammans med de 52 000 övriga medlemmarna den stabila bas Södra står på. Vår gemensamma idé bygger på samverkan. Allt med målet att utveckla och stärka skogsgårdens ekonomi. Som medlem har du fyra olika – men lika viktiga – roller för att skapa ett ännu mer framgångsrikt Södra: ägare, kund, leverantör och långivare

Ägare Grundprincipen för ditt medlemskap i Södra är ”en medlem, en röst”. Detta gäller oavsett hur stor din skogsfastighet är. Ditt personliga engagemang är viktigt för att utveckla vår koncern vidare. Har du synpunkter och idéer har du möjlighet att framföra dem vid medlemsmöten. Du kan också lämna in en motion med förslag för behandling på årsmötet och stämman. Som ägare får du också del i den vinst som industrin skapar. Vinstdelningen baserar både på det virke du levererar och det insatskapital du har i Södra.
Kund Ditt medlemskap och den skog som växer på din skogsfastighet är grunden för allt värdeskapande i Södra. Som medlem i Södra kan du hela tiden ta del av Södras olika erbjudanden i form av våra produkter och tjänster – allt från kvalitetssäkrad avverkning, god skogsvård, trygg avsättning för virket, förädling i den egna industrin till vårt aktiva arbete i näringspolitiska frågor. Vi arbetar målmedvetet för att skapa bästa möjliga förutsättningar för dig som enskild skogsägare och för Södra som framgångsrik skogsindustrikoncern. I samarbete utvecklar och stärker vi ekonomin i ditt skogsbruk.
Leverantör Du säljer din virkesråvara till Södra till marknadsmässiga priser. Virket förädlas i våra industrier. De senaste årens stora investeringar i den egna industrin skapar förutsättningar för en långsiktigt god avsättning av virke. Södra marknadsför och säljer sedan produkterna över hela världen. Du får både betalt för det virke du levererat under året och del i industriverksamhetens resultat.
Långivare Du kan även förränta dina pengar genom att låna ut till Södra. Det gör du genom att placera på medlemskonto, avtala om betalningsplan och sätta in avverkningslikvider på skogskontot i Södra.

Södras uppdrag

Ditt medlemskap och den skog som växer på din skogsfastighet är grunden för allt värdeskapande i Södra. Uppdraget till Södra består av tre delar: ett skogligt, ett industriellt och ett näringspolitiskt. Alla delarna är viktiga för att ditt skogsbruk ska vara lönsamt.

 • Skogligt uppdrag: Södra skapar avsättning för din virkesråvara till marknadsmässiga priser och erbjuder kompetent rådgivning för att sköta och utveckla skogsbruket. Till din hjälp står Södras fältorganisation i världsklass och engagerade förtroendevalda medlemmar.
 • Industriellt uppdrag: Södra förädlar virket från skogen i den egna industrin och marknadsför och säljer produkterna över hela världen. Som medlem är du med och delar vinsterna från industriverksamheten.
 • Näringspolitiskt uppdrag: Södra arbetar aktivt med näringspolitiska frågor. Det ska ge goda villkor för sydsvenskt skogsbruk, enskilda skogsägare och Södra som skogsindustrikoncern. Det kan handla om att lyfta fram skogsbrukets betydelse för Sverige, att försvara äganderätten eller nuvarande skogsvårdslagstiftning och ett skogsbruk med frihet under ansvar. Intrång vid ledningsdragningar, ersättning vid insektsangrepp, hänsyn i skogsbruket och viltbetesskador är ytterligare exempel på centrala frågor för skogsägarna som Södra engagerar sig i.

En demokratisk organisation

I Södra har alla medlemmar samma möjlighet att påverka, en medlem – en röst. Medlemmarna äger Södra, vars främsta uppgift är att trygga avsättningen av skogsråvara och främja lönsamheten i medlemmarnas skogsbruk.

Skogsfastighetens geografiska placering avgör vilket skogsbruksområde du som medlem tillhör. Södras medlemsområde är uppdelat i 36 skogsbruksområden, sbo. Varje sbo representeras av medlemmarna i områdets förtroenderåd, vars uppgift är att stödja den operativa verksamheten, bevaka den lokala näringspolitiken, svara för olika skogliga och sociala aktiviteter samt föra medlemmarnas talan.

Vid medlemsmöten kan du som är medlem lämna synpunkter till de lokalt förtroendevalda medlemmarna som genom förvaltningsrådet för en dialog med styrelsen. Denna form av ägarstyrning och engagemang skiljer föreningen från ett aktiebolag. Som medlem kan du lämna in en motion med förslag för behandling på årsmötet och stämman.

Varje skogsbruksområde utser vid årsmötet ett förtroenderåd om cirka tolv ledamöter samt en valberedning. Årsmötena utser även fullmäktige till den årliga föreningsstämman.

Som medlem i Södra får du del av Södras erbjudande i form av god skogsvård, trygg avsättning för virket, förädling i den egna industrin och näringspolitiskt arbete. Det är därför naturligt att du tillsammans med  52 000 andra skogsägare i södra Sverige samverkar i Södra för att utveckla och stärka ekonomin i ditt skogsbruk. De senaste årens stora investeringar i den egna industrin bidrar till en långsiktigt god avsättning för virke och bäddar för en god vinstdelning.

 

 • Varje skogsbruksområde utser vid årsmötet ett förtroenderåd om cirka tolv ledamöter samt en valberedning. Årsmötena utser även fullmäktige till den årliga föreningsstämman.
 • 36 förtroenderåd: På årsmötet i respektive skogsbruksområde väljs ett förtroenderåd som ska främja medlemmarnas ekonomiska och näringspolitiska intressen. De ansvarar för den kooperativa verksamheten.
 • Förvaltningsråd: Ordförandena i de 36 förtroenderåden är rådgivande organ till styrelsen och ska verka för att viktiga frågor förankras hos medlemmarna.
 • Föreningsstämma: På föreningsstämman deltar fullmäktige - 200 medlemmar som har valts ut på årsmötena.
 • Styrelse: Södras styrelse väljs på stämman och ansvarar för långsiktiga och strategiska frågor. Det är även styrelsen som utser vd.
 • Valberedning: En valberedning väljs på stämman på förslag från förvaltningsrådet.

 

Kontakta föreningen

Har du frågor eller synpunkter på Södra och hur vi jobbar för dig och ditt skogsbruk? Då är du välkommen att kontakta dina förtroendevalda.

Kontaktuppgifter till förtroendevalda

Kontakta verksamheten

Har du frågor eller synpunkter på Södra och hur vi jobbar för dig och ditt skogsbruk? Då är du välkommen att kontakta oss:

Hitta kontakter här

Information om att vara förtroendevald

Namn Typ Storlek Ändrad
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || !item.externalTitle) ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades
{{numberOfSelectedItems}}
Karta över verksamhetsområden och skogsbruksområden.
Klicka på bilden för att se kartan i större format.

Samverkan och del i vinsten

Genom åren har Södra byggt upp en omfattande verksamhet som bygger på att samordna enskilda medlemmars virkesleveranser från skogarna i södra Sverige till den egna industrin.

Grundläggande principer

Medlemmarna gör affärer med sitt Södra utifrån några grundläggande principer för Södras arbete: tydliga och fasta spelregler, ansvarstagande samt del av vinsten.

I Södra är öppenhet och likabehandling viktiga utgångspunkter. När det gäller virkespriser uttrycker vi detta som ”lika pris för lika virkesprestation”. Medlemmar får betalt för faktiskt utfall i volym och kvalitet.

Södra tar ansvar för avsättningen av medlemmarnas råvara, både på kort och lång sikt. I Södras uppdrag ingår också att hjälpa medlemmarna att utveckla sitt skogsbruk,  där hög och värdefull skogsproduktion kombineras med värdefull natur- och kulturvård.  

Södramodellen

Södras ekonomiska modell för att ge medlemmarna del i de värden som skapas i den egna industrin kallas Södramodellen. Syftet med modellen är att premiera de medlemmar som deltar i föreningens verksamhet genom att långsiktigt leverera sin råvara till Södra. Vinstdelningen ger medlemmarna avkastning både på det virke man levererat det senaste året och det insatskapital man bidrar med. På så sätt fortsätter värdet på det virke som medlemmen säljer till Södra att växa år efter år, långt efter att virkeslikviden har betalats ut.

Läs mer om hur Södramodellen fungerar

Organisationen

 • 3 regioner
 • 19 verksamhetsområden (vo)
 • 36 skogsbruksområden (sbo)

Bli medlem i Södra

Som medlem i Södra samverkar du med andra skogsägare i en kooperativ organisation för skogsgårdens lönsamhet.

Bli medlem i Södra

Kontakta medlemsservice

Är du intresserad av att bli medlem eller har du några andra frågor till oss på medlemsservice?

Nyheter

Söker...
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.