phone local_post_office
Innovation
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Innovation Energi Silva green fuel

Silva Green Fuel - en satsning på framtidens biodrivmedel

Södras båt Timbus
Silva Green Fuel AS är en unik satsning. Som den första i världen är uppdraget att hitta en kostnadseffektiv teknologi för lönsam storskalig produktion av andra generationens biodrivmedel baserat på restprodukter från skogsråvaran, det vill säga bark, sågspån, rot och annan fast biomassa kommer att används.

Silva Green Fuel är Södras största satsning på framtidens biodrivmedel från skogsråvara. Och ägs tillsammans med norska Statkraft.

– Skogens potential är enorm när det gäller att hitta nya, hållbara lösningar för produkter som tidigare varit begränsade till fossil råvara. Södra är experter på skog och industriella processer för att utvinna bra produkter ur skogsråvaran, och Statkraft är specialiserade på energi. Det är en stark kombination, säger Catrin Gustavsson, innovationschef på Södra.

Processanläggningen är belägen i Tofte i Norge och är en demonstrationsanläggning som förädlar biprodukterna från skogsråvaran till bioolja som sedan kan uppgraderas till biodiesel. Produktionskapaciteten är cirka 4 000 liter biodrivmedel per dag och huvudsyftet med anläggningen är att verifiera tekniken och utvärdera biooljans kvalitet. När den milstolpen är nådd är nästa steg att gå in i en fullskalig anläggning med produktion av biodrivmedel för olika typer av transporter såsom lastbil, sjöfart och flyg.

– Alla inser vikten av att komma bort från fossil olja och gas. Biodrivmedel är en viktig lösning som sänker klimatutsläppen här och nu och en nödvändighet för att såväl Sverige som EU ska klara sina klimatmål. Inhemsk produktion ger dessutom en ökad självförsörjningsgrad, bättre handelsbalans och jobb över hela landet. Att producera från fast biomassa har potential att öka klimatnyttan och sänka priset vid pump. På sikt kan Sverige bli självförsörjande av drivmedel i kombination med en kraftfull elektrifiering, säger Henrik Brodin, energichef på Södra.

Silva har ur ett livscykelperspektiv låga utsläpp jämfört med konkurrerande tekniker. Med uppbyggnad av bioraffinaderier har vi dessutom potential i att gå in och ersätta fossilt i andra branscher genom följdinnovationer.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss vid frågor eller funderingar.

Kontakta oss

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.