phone local_post_office
Innovation
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Innovation Forskningsstiftelse

Södras Stiftelse för Forskning, Utveckling och Utbildning

Årsringar på vedtrissa
Södras stiftelse för forskning, utveckling och utbildning har som uppgift att främja forskning och utveckling som har betydelse för skoglig och skogsindustriell verksamhet i södra Sverige.

Sedan starten 1995 har 300 miljoner kronor tillförts stiftelsen och drygt 245 miljoner har delats ut till 200 olika projekt. Resultatet är framsteg på en rad olika områden inom den biobaserade ekonomin, med bland annat nya möjligheter till fossilfria produkter.

En stabil finansiering av den långsiktiga forskningen inom det skogsindustriella området bereder väg för såväl det framtida skogsbruket som nya, klimatsmarta produkter, hållbar produktion och arbetstillfällen.

Stiftelsen har två beslutsmöten per år, då bland annat ansökningar om medel behandlas. Årligen beviljar stiftelsen cirka tio miljoner kronor till olika projekt

Styrelsen

I styrelsen för Södras Forskningsstiftelse sitter Catrin Gustavsson, Södra, Charlotte Bengtsson, Skogforsk, Ann-Charlotte Larsson, Linnéuniversitetet, Gustav Tibblin, Södra och Göran Örlander, Södra.

Nästa ansökningstillfälle

Information om nästa ansökningstillfälle kommer framgent. 

Skapa konto för ansökan här

Logga in

Beviljade projekt 2022-05-30

 
Projekt Kontaktperson Organisation Tid
Oxygen – the promising future to improve sustainability Cláudia Esteves RISE 2023
Breaking new grounds in Forest pathology – Professor Jan Stenlid Interneational Symposium Ann Malin Elfstrand SLU 2022
FRAS II: Framtidens skogsskötsel i Södra Sverige – skogsskötsel för en grön omställning Karin Hjelm Sveriges lantbruksuniversitet 2023-2026
Fuktvariationer, formstabilitet och sprickkänslighet för lastbärande byggelement utförda med okonventionella virkeskvaliteter och träslagskombinationer Björn Johannesson Linnéuniversitetet 2022-2024
Uppföljning och underhåll av långliggande försök med lågskärmar av björk över granföryngring Nils Fahlvik Skogforsk 2022-2024
Ytkemisk genväg till fossilfri väginfrastruktur Kenth Johansson RISE 2022-2024
Lignin – ett hållbart korrosionsskydd för koppar Magnus Johnson KTH 2022-2023

Forskningsstiftelsens dokument

Namn Typ Storlek Ändrad
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || item.externalTitle == '') ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades
{{numberOfSelectedItems}}

Relaterade länkar

Inbjudan till seminarie

Kostnadsfritt seminarum om ny skogsforskning 4 oktober.

Läs mer om seminariet här

245 miljoner till forskning

Sedan starten 1995 har 300 miljoner kronor tillförts stiftelsen och drygt 245 miljoner har delats ut till 200 olika projekt.

Kontakt

För administrativa frågor relaterade till stiftelsen:

Görel Karlsson, sekreterare
telefon: 0340–633 789

 

För forskningsrelaterade frågor:
Mats Wallin, forskningskoordinator
Telefon: 0340-633 436

Nyheter

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.