phone local_post_office
Energi
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Energi Nyheter Södras energiförbrukning 2022 till 99,5 procent fossilfri

Södras energiförbrukning 2022 till 99,5 procent fossilfri

Södra Cell Mönsterås
Jonna Brandt
Ulf Eriksson

99,5 procent av Södras energiförbrukning var fossilfri under 2022, visar en ny genomgång som Södra genomfört. Utöver detta hade även 97 procent av den använda energin svenskt ursprung.

Henrik Brodin står utanför Kalmar Energi. Certifierade fossilfria transporter Energi från skogsprodukter levererade med fossilbränslefria transporter. Leverans till Kalmar Enerig
Henrik Brodin, programchef Fossilfritt Södra

Södra är en skogsägarförening med över 52 000 medlemmar, som äger en världsledande industri och även är en stor energiproducent och -konsument. Genom mångårigt arbete för att minska energiförbrukningen och klimatavtrycket från produktionen kan koncernen nu redovisa en nära nog helt fossilfri verksamhet, där även ursprunget för ingående råvaror är spårbara.

Fakta kring Södras energiförbrukning 2022:

  • 96 procent av Södras bränsleanvändning utgörs av interna biobränslen, där fasta bränslen som svartlut, bark och spån ingår men även flytande som metanol.
  • 3,5 procent av Södras bränslen utgörs av biooljor.
  • Resterande 0,5 procent fossila bränslen utgjordes av eldningsolja och insatsvara från svensk industri.
  • De biogena bränslena uppgår till 14,4 TWh.

– Det är mycket glädjande att vi lyckats ställa om vår energiförbrukning till fossilfritt och lokalproducerat. Förutom att vi minskar klimatavtrycket, så ökar vi också graden av energisäkerhet och självförsörjning, vilket är en mycket viktig faktor i den osäkra omvärld vi lever i just nu, säger Henrik Brodin, programchef Fossilfritt Södra och lägger till:

– Men hållbarhet har inget målsnöre och vi är inte nöjda. Det finns samtidigt fortsatt arbete kvar att göra för att nå 100 procent fossilfrihet i energiförbrukningen och för att öka vår positiva klimateffekt ytterligare. Detta jobbar vi hårt med genom både interna effektiviseringar och nya innovationer.

Södra stor producent av förnybar energi
Förutom att ha ställt om från fossila bränslen är Södra också en stor energiproducent. Detta tack vare ett tillvaratagande av de biprodukter och den överskottsenergi som skapas i massaprodukten. Elen från Södras tre massabruk produceras främst genom att ta vara på energin som finns i svartluten, en restprodukt från massatillverkningen. Ur energin produceras ånga som driver turbiner, vilka i sin tur producerar el som distribueras till elkonsumenter via de lokala elnäten. Detta går att läsa mer om här: Stort elöverskott för Södra – kan försörja 80 000 svenska hushåll.

Råvara och ursprung för Södras hållbara bränslen
80 procent av biooljorna som används i Södras industriella process utgörs av Tallbeckolja och resten av MFA (Mixed fatty acids). Tallbeckolja är restprodukten som uppstår från tallolja efter att de finare delarna av oljan som råtalldiesel och hartser plockats ut. De fem största länderna som biooljan kom från är USA, Sverige, Spanien, Finland och Nederländerna. Övriga länder är Tyskland, Italien, Indonesien, Ecuador, Frankrike, Argentina, Iran, Belgien, Ryssland, Egypten, Ungern, Tjeckien, Danmark. Den ryska oljan var en del av råvarubasen under de första månaderna av 2022, men den ryska råvaran stoppades helt efter Rysslands invasion av Ukraina.

De fasta bränslen som Södra använder utgörs av kategorierna Skogsbiomassa, inklusive restprodukter från skogsbruk samt Annan restprodukt eller avfall. De flytande interna bränslena utgörs av kategorierna Råmetanol och Råtallolja. Dessa bränslen är enbart svenska.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Energi

Nyhet

Ämnen: Energi

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.