phone local_post_office
Energi
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Energi Fasta biobränslen

Energiprodukter från Södra för en hållbar uppvärmning.

Kutterspån
Vi tar in certifierat virke från våra medlemmars skogar. Det mesta blir brädor eller massa. Resten blir bränsle som vi levererar till storförbrukare som till exempel fjärrvärmeverk. Här hittar du vårt sortiment.

Bark

Barken utgör ca 10 % av en timmerstocks volym och faller både vid våra sågverk och massabruk. Eftersom barken framställs från färskt virke håller den en jämn fukthalt, normalt ca 55-60%. Barken kan med fördel användas för att höja fukthalten i torra bränslen och den passar också bra för anläggningar med rökgaskondensering. Värme- och kraftvärmeverk är de största användarna av bark.

Fakta bark: Energiinnehåll 0,74 MWh/m3s, askhalt 2,7%

Torkad bark

Södra är unika i att erbjuda torkad bark vid våra massabruk i Värö och Mönsterås. Efter renseriet, där barken avskiljs från stocken, passerar den en tork som sänker fukthalten till ca 45 %, som är den normalt mest efterfrågade fukthalten. Liksom färsk bark håller den en jämn fukthalt.

Fakta torkad bark: Energiinnehåll 0,86 MWh/m3s, askhalt 3,6%

Sågspån

I sönderdelningsprocessen vid våra sågverk faller sågspån. Sågspån håller en något lägre fukthalt än bark, ca 50-55%. Efterfrågan på sågspån är stort eftersom det används både till förbränning i värme- och kraftvärmeverk samt till pelletstillverkare och skivindustri. Vi erbjuder FSC-certifierat sågspån mot pristillägg. Vid flera av våra sågverk sållas pinnflisen ut från sågspånet. Pinnflis har alltså samma egenskaper som sågspån men med en större fraktion.

Fakta sågspån: Energiinnehåll 0,67 MWh/m3s, askhalt 0,4%

Kutterspån

För att uppnå önskad dimension på brädor och plank hyvlas virket efter torkning. Från processen faller kutterspån som håller en fukthalt på 15-20%. Kutterspånet har flera användningsområden så som stallströ, pellets- och brikettillverkning etc. Kutterspånet lämpar sig inte att elda sortimentsrent då det är lätt och luftigt och förbränningen sker därmed högt upp i pannan.

Fakta kutterspån: Energiinnehåll 0,53 MWh/m3s, askhalt 0,4%

Torrflis

När brädor och plank torkats skall de justeras till önskad längd. Restprodukten blir torrflis som håller en fukthalt på ca 15-20% och lämpar sig för direkt förbränning eller i mix med fuktigare bränslen. På grund av den låga fukthalten kan det ibland bli problem med att elda sortimentsrent då värmeintensiteten blir för hög.

Fakta torrflis: Energiinnehåll 0,82 MWh/m3s, askhalt 0,4%

Skogsflis

Vid avverkningar i våra medlemmars skogar tar vi tillvara på hela trädet. Förutom sågtimmer och massaved, skotas grenar och toppar (GROT) ihop för att sedan täckas, torkas och flisas. Fukthalten är som lägst på sommarhalvåret och för att bevara lägsta fukthalt sker skotningen mellan april och oktober.

Skogsflis fluktuerar något mer i fukthalt jämfört biprodukter och håller mellan ca 35-50% fukthalt vilket de flesta värme- och kraftvärmeverk är anpassade för. För att skapa en hög jämn kvalitet använder Södra entreprenörer som har anpassade maskinparker för grothantering. Ca 75% av det vi flisar i skogen är barr och övriga 25% innehåller alla kända lövträdslag. Störst andel löv får vi fram genom beteshuggningar, åkerkanter etc. Detta sortiment kallar vi träddelar och innehåller i sitt råa tillstånd ett högre energiinnehåll.

Fakta skogsflis: Energiinnehåll 0,97 MWh/m3s, askhalt 2%

Bränsleved

Det virke som inte går att använda i våra industrier hittar vi andra användningsområden för. Bränsleveden kan antingen bli råvara för pellets- och skivindustri men även sönderdelas och sedermera användas till förbränning i värme- och kraftvärmeverk. Bränsleved har en fukthalt på ca 35-40% och dess största fördel är jämnheten i fraktionsstorleken.

Även mindre pannor klarar vanligtvis elda bränslevedsflis. Jämfört övriga sortiment tål bränsleved en längre tids lagring, upp till ca 3 år. Vi erbjuder FSC-certifierad bränsleved mot pristillägg.

Fakta bränsleved/bränslevedsflis: Energiinnehåll 0,85 MWh/m3s eller 2,1 MWh/m3fub.

Relaterade länkar

Energifrågor?

Välkommen att kontakta oss vid frågor eller funderingar. 

Kontakta oss

Nyheter

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.