Jag är:

Välj elavtal

Fakturatyp

Faktureringsintervall

Leveransadress dit elen ska levereras

Fakturauppgifter

Kontaktuppgifter

Genom underskrift ger jag Södra Medlemsel AB (org. 556070-5724), eller den Södra Medlemsel AB utser i sitt ställe, fullmakt att för vidstående adress där jag är giltig avtalspart kontakta mitt elnätsföretag för att inhämta anläggningsuppgifter och registrerat elhandelsföretag, samt att kontakta mitt elhandelsföretag för att kontrollera mitt nuvarande elavtals bindningstid, inhämta villkor, samt att avsluta elhandelsavtalet på ett sätt så att kostnader undviks. Fullmakten är giltig i 6 månader.

 

Notera att kundavtalet tecknas med hjälp av BankID. Om du saknar BankID och vill ansluta till Södra Medlemsel AB, ring till 0470-89020