Den huvudsakliga försäljningen handlar om konstruktionsvirke, och att exporten ökar så kraftigt beror på flera orsaker. Trähustillverkning blir allt vanligare i Polen, och skandinaviskt trä har gott rykte. Det skandinaviska träet håller en jämn kvalitet med mindre ”spillprocent”; kunden får ut mer av det de köper. Men det handlar också om att Södra valt att satsa mer resurser på denna marknad.

 – Det händer mycket i Polen nu. Byggnationen stiger och intresset för trävaror ökar, säger Andreas Jonasson, marknadschef för Södra Wood. – Vi har på kort tid ökat våra marknadsandelar på den här marknaden, och det är en tydlig indikation på att vårt erbjudande är attraktivt ur flera aspekter. De produkter som efterfrågas i Polen tillhör vårt kärnsegment och är just sådana som vi kommer att satsa långsiktigt och brett på.

Det är huvudsakligen gran i flera dimensioner och längder som intresserar kunderna; främst takstolstillverkare och emballagekunder.

Den polska marknaden har vuxit stadigt för Södras del under de senaste åren. Under 2015 skedde ett rejält uppsving, och denna utveckling har fortsatt under 2016. Södra står idag för över 20 procent av den totala trävaruexporten från Sverige till Polen.

– Det är naturligtvis väldigt positivt att allt fler marknader på den internationella arenan får upp ögonen för vilket fantastiskt material trä är, säger Andreas Jonasson. - Skogen är en naturresurs som saknar motstycke.

För kommentarer, vänligen kontakta:
Andreas Jonasson, marknadschef Södra Wood,  
Tfn:070-315 09 29
Södras presstjänst
Tfn: 0470 – 890 90