Sedan starten 1995 har 300 miljoner kronor tillförts stiftelsen och drygt 200 miljoner har delats ut. Resultatet är framsteg på en rad olika områden inom den biobaserade ekonomin, med bland annat nya möjligheter till fossilfria produkter.

En stabil finansiering av den långsiktiga forskningen inom det skogsindustriella området bereder väg för såväl det framtida skogsbruket som nya, klimatsmarta produkter, hållbar produktion och arbetstillfällen.

Stiftelsen har två beslutsmöten per år, då bland annat ansökningar om medel behandlas. Årligen beviljar stiftelsen cirka tio miljoner kronor till olika projekt

I styrelsen för Södras Forskningsstiftelse sitter Catrin Gustavsson, Södra, Charlotte Bengtsson, Skogforsk, Ann-Charlotte Larsson, Linnéuniversitetet, Gustav Tibblin, Södra och Göran Örlander, Södra.

Nästa ansökningstillfälle

Nästa styrelsemöte äger rum den 5 december 2019. Ansökningshandlingar ska vara inskickade till stiftelsen senast den 6 november.

Ansökan om bidrag digitalt

Digital ansökan - forskningsstiftelsen

Information om personuppgiftshantering

Forskningsstiftelsen dokument

Namn arrow_drop_up arrow_drop_down Typ arrow_drop_up arrow_drop_down Storlek arrow_drop_up arrow_drop_down Ändrad arrow_drop_up arrow_drop_down
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || item.externalTitle == '') ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades

Kontakt

Kontakta Mats Wallin för forskningsrelaterade frågor eller Agneta Bergenheim för administrativa frågor relaterade till stiftelsen.

Mats Wallin

Mats Wallin

Forskningskoordinator

Telefon: 0340633436
Agneta Bergenheim

Agneta Bergenheim

Sekreterare

Telefon: 0340633402