Sedan starten 1995 har 300 miljoner kronor tillförts stiftelsen och drygt 200 miljoner har delats ut. Resultatet är framsteg på en rad olika områden inom den biobaserade ekonomin, med bland annat nya möjligheter till fossilfria produkter.

En stabil finansiering av den långsiktiga forskningen inom det skogsindustriella området bereder väg för såväl det framtida skogsbruket som nya, klimatsmarta produkter, hållbar produktion och arbetstillfällen.

Stiftelsen har två beslutsmöten per år, då bland annat ansökningar om medel behandlas. Årligen beviljar stiftelsen cirka tio miljoner kronor till olika projekt

I styrelsen för Södras Forskningsstiftelse sitter Catrin Gustavsson, Södra, Charlotte Bengtsson, Skogforsk, Ann-Charlotte Larsson, Linnéuniversitetet, Gustav Tibblin, Södra och Göran Örlander, Södra.

Beviljade projekt vid senaste utdelningen
Projekt Kontaktperson Organisation Tid
Förbättrat blekt utbyte genom
processmodifieringar
Elisabeth Brännvall RISE Innventia 2019-2020
Tillväxtstörningar hos tallplantor Karl-Anders Högberg Skogforsk 2019
Revision och analys av
demonstrationsförsök med gran
i Sjundevill
Bo Karlsson Skogforsk 2019-2020
Can lignocellulosic waste products
be converted into biobased chemicals
and biofuels with the help of UV light?
Diana Bernin Chalmers 2019-2020
Bio-based polyurethane adhesives
for cross-laminated timber (CLT)
Stergios Adamopoulos Linnéuniversitetet 2019-2022
Svärmningsprognos för granbarkborre;
ett verktyg för skadebekämpning
Ola Langvall Sveriges Lantbruksuniversitet 2019-2020
Från textil till dissolvingmassa igen
– optimering av process för ett cirkulärt
bruk med intag av både förnyelsebar
och återvunnen råvara
Hanna de la Motte RISE 2019-2021
Deltagande i Nordic Wood Biorefinery
Conference
Birgit Backlund RISE Innventia 2020
Fortsatt förädling av douglasgran genom
nya urvalsförsök och fördjupad
proveniensanalys av de svenska plusträden
Johan Kroon Skogforsk 2019-2022
Realiserad genetisk vinst Helena Gålnande Skogforsk 2019-2022
ProfSaw – More profitable sawmills by
sawdust valorisation through development
of different sawdust-based green and 
versatile chemicals and materials for better
and innovative applications
Jiebing Li RISE Innventia 2019-2020
Integrerad produktions- och flödesstyrning för
massavedskvaliteter
Sara Holappa Jonsson Skogforsk 2019-2020
Naturlighetsparadigmen – ett hot mot
vetenskaplighet och välfärd?
Tomas Lundmark Sveriges Lantbruksuniversitet 2019
       

Nästa ansökningstillfälle

Nästa styrelsemöte äger rum den 5 december 2019. Vid detta ansökningstillfälle har vi en riktad utlysning för ”Effektivare resursutnyttjande” i skogsindustrin. Mer information finns under Forskningsstiftelsens dokument nedan. Ansökningshandlingar ska vara inskickade till stiftelsen senast den 6 november.

 

Ansökan om bidrag digitalt

Digital ansökan - forskningsstiftelsen

Information om personuppgiftshantering

Forskningsstiftelsen dokument

Namn arrow_drop_up arrow_drop_down Typ arrow_drop_up arrow_drop_down Storlek arrow_drop_up arrow_drop_down Ändrad arrow_drop_up arrow_drop_down
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || item.externalTitle == '') ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades

Kontakt

Kontakta Mats Wallin för forskningsrelaterade frågor eller Agneta Bergenheim för administrativa frågor relaterade till stiftelsen.

Mats Wallin

Mats Wallin

Forskningskoordinator

Telefon: 0340633436
Agneta Bergenheim

Agneta Bergenheim

Sekreterare

Telefon: 0340633402