De frön, som blir till plantor, som växer till träd, som sköts om och vårdas i 80 år innan de skördas – det är långsiktighet för oss. De miljarder vi investerar i våra industrier för att fortsätta växa på den globala marknaden - det är långsiktighet för oss.

Varje stock vi sågar, varje fiber som blir till massa för papper eller textil, den flis som blir till bioenergi – det är värdeskapande. Värdeskapande för våra 52 000 ägare. Värdeskapande för våra kunder. Och värdeskapande för vårt samhälle som får mer och fler hållbara produkter.

Oavsett om du är ägare och medlem, om du är en av våra kunder, om du är intresserad av skogens betydelse för samhället, eller om du är intresserad av att arbeta hos oss är vi måna om att du upplever vår relation som värdeskapande, och vårt agerande som långsiktigt.

Södras värdegrund beskriver vad vi står för och vad vi vill. Den består av de värderingar som ligger till grund för hur vi är, uppfattas och agerar. Värdegrunden hjälper oss att upprätthålla en stark och positiv företagskultur och är kärnan i varumärket Södra.

Värdegrunden sammanfattas värdeskapande relationer, långsiktigt agerande

VISION

Södra visar vägen
Visionen "Södra visar vägen" handlar om att tillsammans med medlemmarna lyfta fram vad det innebär att vara nästa generations skogsföretag. Vägen dit går genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande.

Södras uppförandekod

Uppförandekoden är en del av vår värdegrund. Den samlar de lagar, regelverk och riktlinjer som gäller för oss som är anställda på Södra i vårt arbete. Den ger vägledning för de skyldigheter och ansvar vi har i specifika situationer, till exempel hälsa, säkerhet, arbetsvillkor och miljö.

Södras uppförandekod (pdf)