Sedan några år levererar Trivselhus nästan uteslutande bostäder i totalentreprenadform. Trivselhus exploaterar även mark för styckeshus och för utveckling av grupphusprojekt med lägenheter i radhus, kedjehus och parhus. Trivselhus samarbetar dessutom med markägare för utveckling av områden för grupphusprojekt.

Omsättning och försäljning

Under 2018 levererade Trivselhus cirka omkring 440 bostäder. Försäljning sker i Sverige genom 25 försäljningskontor från Malmö i söder till Luleå i norr.

England är en växande marknad där Trivselhus marknadsför, säljer och levererar bostäder i företrädesvis grupphusprojekt. Trivselhus har cirka 250 anställda.