Sedan några år levererar Trivselhus nästan uteslutande bostäder i totalentreprenadform. Trivselhus exploaterar även mark för styckeshus och för utveckling av grupphusprojekt med lägenheter i radhus, kedjehus och parhus. Trivselhus samarbetar dessutom med markägare för utveckling av områden för grupphusprojekt.

Omsättning och försäljning

Under 2016 omsatte Trivselhus cirka 1 300 MSEK och levererade omkring 500 bostäder. Cirka 700 nya avtal på bostäder tecknades, där grupphusprojekt utgör en kraftigt växande andel.

Försäljning sker i Sverige genom 26 försäljningskontor från Malmö i söder till Luleå i norr. England är en växande marknad där Trivselhus marknadsför, säljer och levererar bostäder i företrädesvis grupphusprojekt. Trivselhus har cirka 300 anställda.