Vi vill att sponsringen ska:

 • Stärka Södras roll som ansvarstagande samhällsaktör inom breda samhällsgrupper
 • Stödja marknadsföringen av Södras tjänster och produkter, och Södra som arbetsgivare
 • Tillföra koncernen mervärden och därmed öka värdet för Södras ägare/medlemmar
 • Innehålla möjlighet till aktiviteter och möten där vi kan möta viktiga intressenter
 • Stärka Södras lokala närvaro där vi är verksamma

Vad vi sponsrar

All sponsring ska harmoniera med Södras värdegrund som är värdeskapande relationer, långsiktigt agerande. Det betyder att vi tänker långsiktigt när vi går in i olika samarbeten och att dessa ska skapa värden och bygga relationer på olika sätt för Södra. I första hand sponsrar Södra organisationer eller återkommande evenemang med inriktning på:

 • Projekt och samarbeten för socialt ansvarstagande med koppling till Södras verksamhet
 • Breda aktiviteter inom samhället där barn och ungdomar prioriteras och där lika behandling, jämställdhet, mångfald och integration är viktiga delar, det kan vara t ex idrott eller kultur
 • Projekt eller satsningar som månar om det småländska kulturarvet och/eller som har anknytning till Södras verksamhet
 • Projekt eller satsningar som ökar kännedomen hos allmänheten om skogsbruk och skogsbranschen och vår industri

Verksamhet för ungdomar och som främjar mångfald prioriteras. Likaså prioriteras sponsringsobjekt som geografiskt ligger inom Södras verksamhetsområde, det vill säga Götaland

Södra sponsrar inte:

 • Religiöst eller politiskt bundna organisationer eller evenemang
 • Organisationer eller evenemang som strider mot Södras policyer och värderingar eller som sponsras av andra varumärken som strider mot dessa.
 • Smala och udda organisationer eller projekt som endast når en mindre grupp människor.
 • Enskilda personer