Södras webbplats använder cookies för att fungera på ett bra sätt. Vi använder också cookies när vi skickar personliga annonser. Tyck på "Jag förstår" om du förstår att cookies används. Om du vill neka att cookies används kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Läs mer om Södras integritetspolicy

menu Meny

Södras delårsrapport juli – september 2018 i korthet:

  • Nettoomsättning, MSEK 5 826 (4 763)
  • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, MSEK 1 558 (702)
  • Rörelseresultat, MSEK 1 277 (437)
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till MSEK 1 731 (575)

Södra bokslut 2017 i korthet:

  • Nettoomsättningen uppgick till 20 518 MSEK (18 482).
  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till 3 009 MSEK (1 887).
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 917 MSEK (979).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 9 procent (5).
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 356 MSEK (–1 581).
  • Avkastningen på sysselsatt kapital var 12 procent (7).

Starkt resultat för tredje kvartalet

Se videointervjun där Södras koncernchef Lars Idermark kommenterar tredje kvartalet 2018.

2018

Namn arrow_drop_up arrow_drop_down Typ arrow_drop_up arrow_drop_down Storlek arrow_drop_up arrow_drop_down Ändrad arrow_drop_up arrow_drop_down
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || item.externalTitle == '') ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades

Kalender

Februari 2018: 
Bokslutskommuniké med delårsrapport för oktober–december publiceras den 16 februari 2018.

April 2018:
Kvartal 1 publiceras 19 april.

Maj 2018:
Föreningsstämma hålls den 23 maj 2018.

Juli 2018:
Kvartal 2 publiceras 16 juli.

Oktober 2018:
Kvartal 3 publiceras 24 oktober.

Februari 2019:
Kvartal 4/Bokslutskommuniké publiceras i februari.

2017

Namn arrow_drop_up arrow_drop_down Typ arrow_drop_up arrow_drop_down Storlek arrow_drop_up arrow_drop_down Ändrad arrow_drop_up arrow_drop_down
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || item.externalTitle == '') ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades

2016

Namn arrow_drop_up arrow_drop_down Typ arrow_drop_up arrow_drop_down Storlek arrow_drop_up arrow_drop_down Ändrad arrow_drop_up arrow_drop_down
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || item.externalTitle == '') ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades
        Nyckeltal
   201720161)201520142013
    Nettoomsättning, MSEK 20 518 18 482 18 267 17 339 16 580
    Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, MSEK 3 009 1 887  3 146 2 552  937
    Rörelseresultat, MSEK 1 917 979  2 162 1 516  -417 
    Avkastning på sysselsatt kapital, % 12 7  17 13  neg 
    Soliditet, % 56 54  62 61  59 
    Kassaflöde efter investeringar, MSEK 356 -1 581  218 267  597 
    Vinstdelning, MSEK 868 602  1 002  553  281
    Antal anställda 3 402 3 594  3 599 3 524  3 776 
    Ansluten medlemsareal 1 000 ha 2 517 2 481  2 440 2 392  2 368  
    Virkesvolym, milj. m3fub 15,9 15,0 15,1 15,3 15,0
    CO2-fossil produktion, kton 80 99 87 131 185
    CO2-fossil transporter, kton 191 199 193 210 235
    Skogstillväxt, m3sk/ha och år 6,9 6,9 6,6 6,9 6,2
    Arbetsskador med frånvaro (LTA)2), antal 96 94 75 104 89
    Arbetsskadefrekvens (LTAR)3) 17 16 13 18 15
               
    1) Från och med 2017 har redovisningsprincipen för Södra Cells planerade underhållsstoppändrats så
att kostnaden belastar resultatet aktuellt år istället för att som tidigare tillgångsföras som förbättringsutgift
som sedan skrevs av över tiden fram till nästa underhållsstopp. Jämförelsesiffror som påverkas har endast
omräknats för 2016 medan 2013–2015 är avstämbara mot historiska rapporter.
2) LTA (lost-time-accident): arbetsskada med frånvaro.
3) LTAR (lost-time-accident rate): antal arbetsskador med frånvaro per miljon arbetade timmar.
         

Lönsam tillväxt för framtiden

En lönsam och hållbar tillväxt med innovation i fokus gör oss långsiktigt konkurrenskraftiga på den globala marknaden.

Kontakt

Anna Belfrage

Anna Belfrage

Chief Financial Officer

Södra är Sveriges attraktivaste arbetsgivare

Södra har utsetts till Sveriges mest attraktiva arbetsgivare i världens största employer branding-undersökning, Randstad Employer Brand Research. De senaste två åren har Södra avancerat från plats 48 till att nu placeras på första plats och är därmed första skogsindustriföretaget att vinna priset.