Södra sparar viss data för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen godkänner du detta.
Läs mer om cookies

menu Meny

Södras delårsrapport 1 juli – 30 september 2017 i korthet:

  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 726 MSEK (658)
  • Rörelseresultatet uppgick till 421 MSEK (400)
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 575 MSEK (177)

Södra bokslut 2017 i korthet:

  • Nettoomsättningen uppgick till 20 518 MSEK (18 482).
  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till 3 009 MSEK (1 887).
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 917 MSEK (979).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 9 procent (5).
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 356 MSEK (–1 581).
  • Avkastningen på sysselsatt kapital var 12 procent (7).

Rörelseresultat på 1917 MSEK för Södra-koncernen

Se videointervjun där Södras koncernchef Lars Idermark kommenterar bokslutet för 2017.

Bokslut 2017

Namn arrow_drop_up arrow_drop_down Typ arrow_drop_up arrow_drop_down Storlek arrow_drop_up arrow_drop_down Ändrad arrow_drop_up arrow_drop_down
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{item.fileName}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades

2017

Namn arrow_drop_up arrow_drop_down Typ arrow_drop_up arrow_drop_down Storlek arrow_drop_up arrow_drop_down Ändrad arrow_drop_up arrow_drop_down
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{item.fileName}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades

Kalender

Februari 2018: 
Bokslutskommuniké med delårsrapport för oktober–december publiceras den 16 februari 2018.

Maj 2018:
Föreningsstämma hålls den 23 maj 2018.

2016

Namn arrow_drop_up arrow_drop_down Typ arrow_drop_up arrow_drop_down Storlek arrow_drop_up arrow_drop_down Ändrad arrow_drop_up arrow_drop_down
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{item.fileName}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades

2015

Namn arrow_drop_up arrow_drop_down Typ arrow_drop_up arrow_drop_down Storlek arrow_drop_up arrow_drop_down Ändrad arrow_drop_up arrow_drop_down
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{item.fileName}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades

2014

Namn arrow_drop_up arrow_drop_down Typ arrow_drop_up arrow_drop_down Storlek arrow_drop_up arrow_drop_down Ändrad arrow_drop_up arrow_drop_down
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{item.fileName}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades
        Nyckeltal
   201620152014201320122011
    Nettoomsättning, MSEK 18 482 18 267 17 339 16 580 16 807 18 191
    Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA), MSEK 2 101  3 146 2 552  937 144  2 183 
    Rörelseresultat, MSEK 1 005  2 162 1 516  -417  -929  1 005 
    Avkastning på sysselsatt kapital, % 7  17 13  neg  neg 
    Soliditet, % 55  62 61  59  61  61 
    Kassaflöde efter investeringar, MSEK -1 581  218 267  597  -815  -793 
    Utdelning, MSEK 602  1 002  553  281 295  436 
    Antal anställda 3 594  3 599 3 524  3 776  3 821  3 830 
    Ansluten medlemsareal 1 000 ha 2 480  2 440 2 392  2 368   2 362  2 373 
    Virkesvolym, milj. m3fub 15,0 15,1 15,3 15,0 15,6 17,0
                 

Lönsam tillväxt för framtiden

En lönsam och hållbar tillväxt med innovation i fokus gör oss långsiktigt konkurrenskraftiga på den globala marknaden.

Kontakt

Anna Belfrage

Anna Belfrage

Chief Financial Officer