Södras webbplats använder cookies för att fungera på ett bra sätt. Vi använder också cookies när vi skickar personliga annonser. Tyck på "Jag förstår" om du förstår att cookies används. Om du vill neka att cookies används kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Läs mer om Södras integritetspolicy

menu Meny

Södras delårsrapport april – juni 2019 i korthet:

  • Nettoomsättning, MSEK 6 199 (6 626)
  • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, MSEK 1 169 (1 615)
  • Rörelseresultat, MSEK 861 (1 318)
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till MSEK 515 (500)

Starkt resultat i en vikande marknad

Se videointervjun där Södras vd och koncernchef Lars Idermark kommenterar andra kvartalet 2019.

2019

Namn arrow_drop_up arrow_drop_down Typ arrow_drop_up arrow_drop_down Storlek arrow_drop_up arrow_drop_down Ändrad arrow_drop_up arrow_drop_down
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || item.externalTitle == '') ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades

Kalender

Februari 2019: 
Bokslutskommuniké med delårsrapport för oktober–december publiceras den 14 februari.

April 2019:
Kvartal 1 publiceras 25 april.

Maj 2019:
Föreningsstämma hålls den 23 maj för verksamhetsåret 2018.

Juli 2019:
Kvartal 2 publiceras 16 juli.

Oktober 2019:
Kvartal 3 publiceras 24 oktober.

Februari 2020:
Kvartal 4/Bokslutskommuniké publiceras i februari.

2018

Namn arrow_drop_up arrow_drop_down Typ arrow_drop_up arrow_drop_down Storlek arrow_drop_up arrow_drop_down Ändrad arrow_drop_up arrow_drop_down
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || item.externalTitle == '') ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades

2017

Namn arrow_drop_up arrow_drop_down Typ arrow_drop_up arrow_drop_down Storlek arrow_drop_up arrow_drop_down Ändrad arrow_drop_up arrow_drop_down
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || item.externalTitle == '') ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades

2016

Namn arrow_drop_up arrow_drop_down Typ arrow_drop_up arrow_drop_down Storlek arrow_drop_up arrow_drop_down Ändrad arrow_drop_up arrow_drop_down
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || item.externalTitle == '') ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades
        Nyckeltal
      2018 2017 20161) 2015 2014
    Nettoomsättning, MSEK 24 230 20 518 18 482 18 267 17 339
    Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, MSEK 5 654 3 009 1 887  3 146 2 552 
    Rörelseresultat, MSEK 4 508 1 917 979  2 162 1 516 
    Avkastning på sysselsatt kapital, % 24 12 7  17 13 
    Soliditet, % 59 56 54  62 61 
    Kassaflöde efter investeringar, MSEK -142 356 -1 581  218 267 
    Vinstdelning, MSEK 1,795 868 602  1 002  553
    Antal anställda 3 141 3 402 3 594  3 599 3 524 
    Ansluten medlemsareal 1 000 ha 2 591 2 517 2 481  2 440 2 392 
    Virkesvolym, milj. m3fub 16,5 15,9 15,0 15,1 15,3
    CO2-fossil produktion, kton 103 80 99 87 131
    CO2-fossil transporter, kton 196 191 199 193 210
    Skogstillväxt, m3sk/ha och år 6,7 6,9 6,9 6,6 6,9
    Arbetsskador med frånvaro (LTA)2), antal 77 94 94 75 104
    Arbetsskadefrekvens (LTAR)3) 15 17 16 13 18
               
    1) Från och med 2017 har redovisningsprincipen för Södra Cells planerade underhållsstoppändrats så
att kostnaden belastar resultatet aktuellt år istället för att som tidigare tillgångsföras som förbättringsutgift
som sedan skrevs av över tiden fram till nästa underhållsstopp. Jämförelsesiffror som påverkas har endast
omräknats för 2016 medan 2013–2015 är avstämbara mot historiska rapporter.
2) LTA (lost-time-accident): arbetsskada med frånvaro.
3) LTAR (lost-time-accident rate): antal arbetsskador med frånvaro per miljon arbetade timmar.
         

Lönsam tillväxt för framtiden

En lönsam och hållbar tillväxt med innovation i fokus gör oss långsiktigt konkurrenskraftiga på den globala marknaden.

Kontakt

Peter Karlsson

Peter Karlsson

CFO