Som en del i värdekedjan bär vi ett stort ansvar då vår kvalité återspeglas i våra kunders produkter. Vi arbetar för att vara en långsiktig partner och leverantör som på ett säkert, miljömedvetet, tryggt och kostnadseffektivt sätt hittar rätt upplägg för vardera kund. Samtliga av våra kunder har unika förutsättningar, och då krävs unika lösningar. Som premiumleverantör måste vi ha förståelse för hela värdekedjans kundkrav då tekniken och kraven ständigt höjs. 

Massan säljs främst till europeiska tillverkare av mjukpapper, specialpapper, förpackningar och tryckpapper. De olika slutprodukternas kvalité och egenskaper beror på träfiberdimension och produktionsmetod. Den långfibriga barrmassan ger god styrka och har bra uppsugningsförmåga. Lövmassa är kortfibrig och ger mjukhet men sämre styrka och uppsugningsförmåga.

Värdekedjan.

Hushållspapper, mjuk ansiktsservett och toalettpapper, melittafilter och tapetpapper. Påkostad bilbroschyr, Ikea-katalog och kopieringspapper. Mjölkpaket och parfymkartong. Detta är bara några av de produkter som Södras kunder producerar. 

Trädplanta
Försäljning per produktsegment.

Försäljning till produktsegmentet tissue (mjukpapper) utgör den största delen av Södra Cells massaleveranser. De senaste årens minskning inom tryckpapper har avtagit under 2015.