Oavsett om våra kunder tillverkar mjölkförpackningar, specialpapper, toalettpapper eller tryckpapper hjälper vi våra kunder att hitta den optimala massan utifrån sina behov och utmaningar. Inom alla våra produktgrupper finns ett stort antal varianter och blandningar av högsta kvalité. Södra blue, Södra black, Södra gold och Södra green är namnen på våra pappersmassor.

Tekniska produktspecifikationer

Södra blue

Faktaruta

Södra Cells olika massaprodukter är indelade i familjer med olika färger som familjenamn. Tanken med indelningen är att kunden lätt ska kunna identifiera vilken eller vilka produkter som passar bäst för olika slutprodukter. Varje produktfamilj karaktäriseras av vissa egenskaper som baseras på olika råvarumixer. Inom varje produktfamilj finns varianter, med ytterligare förfining i olika riktningar enligt kundernas olika behov.

Södra blue är vår allroundmassa och den tillverkas av flera olika slags gran- och tallved. Råvarumixen ger en massa som passar för papper där man vill ha goda styrkeegenskaper, men även fin struktur och yta. Södra blue är en blandning av rundved och sågverksflis. Det betyder mellanlånga och medelgrova fibrer vilket ger en pappersmassa med många användningsområden. Med Södra blue får du goda ljusspridningsegenskaper och väl avvägd balans mellan drag- och rivstyrka, bulk, formation och ytjämnhet. 

Slutprodukter: Finpapper, kopieringspapper, färgat papper, toalettpapper.

Södra green
Södra green tillverkas huvudsakligen av sågverksflis från gran och tall, vilket ger långa och starka fibrer. Massan är därför utmärkt att använda som armeringsmassa som ökar hållfastheten och styrkan i vissa typer av papper. Med Södra green får du ett rivstarkt, poröst och öppet papper med hög bulk. Råvaran, huvudsakligen sågflis, är vald för att ge så långa och grova fibrer som möjligt. 

 

Slutprodukter: Magasinpapper, veckotidningar, kataloger, kaffefilter, förpackningspapper, pocketböcker.

Södra black
Vid tillverkning av Södra black används en stor andel unga barrträd från skogsgallring. Fibrerna i massan är därför slanka, flexibla och har förmåga att bilda många starka bindningar i pappret. Södra black ger också ett tätt, mjukt papper med hög dragstyrka och fin yta. Barråvaran, normalved och gallringsved av mestadels gran, är vald för att ge korta och tunnväggiga fibrer (2,05 - 2,25 mm), vilket ger en lättmald massa med väldigt goda bindningsegenskaper. Massan är också lätt att bearbeta vilket ger energibesparing vid papperstillverkningen.

Slutprodukter: Ansiktsservetter, hushållspapper, medicinska papper, etiketter. 

Södra gold
Vid tillverkning av Södra gold används lövved som råvara. Dessa fibrer är kortare än barrvedsfibrerna. Fördelarna med korta fibrer är att de ger ett pappersark med fin formation, hög styrka och densitet. I hygienprodukter fås ett mjukt ark när denna massa används.

Slutprodukter: Ytskikt på kartong, finpapper, toalettpapper och ansiktsservetter.