Visste du att..

80% av Tekniksprångets praktikanter vill bli ingenjörer efter avslutad praktik?

Tekniksprånget är ett samverkansprojekt, som drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), där Sveriges arbetsgivare, tillsammans med regeringen, satsar för att säkra landets framtida kompetensförsörjning.

Programmet ska inspirera och motivera ungdomar som gått ut NA/TE-programmet att satsa på en framtida ingenjörskarriär. Genom betald praktik ger Tekniksprånget möjlighet att övningsköra som ingenjör och upptäcka möjligheterna med en högre teknisk utbildning.

Årets tekniksprångare

Astrid Persdotter, Linnea Bernhardtz, Christoffer Warefelt, Thea Isaksson, Nils Hammaräng Grip är årets tekniksprångare.

Intervju med våra tekniksprångare

Våra tekniksprångare bloggar

Här har ni möjlighet att följa Södras fem tekniksprångare och få en inblick i hur det är att vara med i Tekniksprånget. Läs bloggarna för att ta del av våra härliga praktikanters spännande vardag.

Linnea och Christoffer

2017-10-11

Hej

Vi heter Linnea och Christoffer och vi är tekniksprångare på Södra. Vi har jobbat med ett projekt som går ut på att kolla ifall man kan använda svartlut som katalysator vid oxidation av vitlut på Värö. Vi har gjort ett flertal experiment där förutsättningarna ska vara så lika verkligheten som möjligt, fast på labb-skala. Här är en bild på hur vi gjort detta.

Oxiderad vitlut används under syrgasblekning av massan. Efter den stora expansionen på Värö har inte vitluten hunnit oxideras i samma takt som den behövs med bra kvalitét. Detta innebär att man behöver ersätta den bristande mängden av oxiderad vitlut med NaOH som är en dyrare kemikalier. Här planeras det att använda svartlut för att påskynda oxidationen så att vitlutsoxidation kapaciteten kan ökas på fabriken.

Glasbägaren föreställer en tank, vitluten finns i glasbehållaren omgiven av vatten, där tillförs luft via glasröret i mitten och det finns en kokplatta under så att vattnet håller 80-90 grader C.
2017-10-25

Hej

Vi på Väröbruk har nu avslutat vårt första projekt vars syfte var att oxidera vitlut med hjälp av tunnlut. Det andra projektet kommer att vara med en av processingenjörerna i flisfabriken. Vi kommer att kontrollera fliskvalitén samt kontrollera vedförluster vid barkning. Detta kommer att göras på både den gamla och den nya linjen i fabriken. Vi har nu också kommit igång med vårt egna lilla projekt där vi intervjuar olika ingenjörer här på bruket. Detta för att få en bredare förståelse för vad en ingenjör arbetar med samt vägen dit.

Här är lite bilder från Värö bruk. 

2017-11-14

Hej!

Vi har ett pågående projekt där vi jämför de två olika renserilinjerna, när fabriken byggdes ut 2015 så inskaffades en till renserilinje. Vår uppgift är att ta ut prover, analysera de med fokus på vedförluster och fliskvalité. Utöver detta jobbar vi med Visio där vi gör flödesbilder över fabriken, detta görs på vårt nya kontor. Om någon vecka ska vi gå över till Innovation där vi kommer vara resten av praktikperioden.

 

2017-12-19

Hej!

Vi på Värö har nu gått över till Innovationsavdelningen, där vi jobbar med durapulpprojektet. Vi får även här göra en del undersökningar, samt vara med och köra maskinen. Så mycket mer kan vi inte säga eftersom de mesta är hemligt. 

God jul och Gott nytt åt önskar Linnea och Christoffer

Astrid

2017-10-10

Hej!

Jag som är tekniksprångare på massabruket i Mörrum heter Astrid och är 19 år. Min bas har jag på underhållsavdelningen, men är även runt på andra avdelningar. Hittills har jag främst arbetat med småuppgifter inom administration och internkommunikation samt gjort några dagars praktik på olika avdelningar, men framöver kommer jag kanske att ingå i projekt också. Det är snart dags för storstopp och expansion av bruket här och mycket kretsar kring det, och det är därför jag är runt på flera avdelningar.

Idag hade jag bokat in en dags praktik på labbet. Dagen började med att jag och en labtekniker tog prover från fabrikens massasida. Hans uppgift var att kontrollera halten kemikalier i de olika proverna, så att de håller de krav de måste följa. Jag fick möjlighet att hjälpa till att kontrollera när vi väl var i labbet, så det var roligt. På bilden filtrerar vi vitlut.

2017-10-25

Hej!

Den här veckan är jag också på labbet, dock inte idag då de är på arbetsplatsträff. På labbet har jag en ”vanlig praktikvecka”, kan man säga; jag går med en person per dag och ser vad denne sysslar med på sin avdelning. Hittills har jag fått labba lite också, vilket jag tycker är det roligaste.

I måndags praktiserade jag hos den som under denna månaden är ansvarig för massaproven (på labbet går ansvaret för de olika avdelningarna runt), så dagen började med att vi gick ut i massafabriken och hämtade massaprover från olika faser i reningsprocessen i de två linjerna (pappers- och textilmassa). Proverna arkade vi på labbet för att sedan genom en laborativ metod mäta dess kappatal (halten kvarvarande lignin i massan) och i en maskin mäta dess ljushet.

Igår var jag med honom som har mätansvar, så idag var det främst att mäta och kontrollera pH-värden i massafabriken som gällde. Även idag blev morgonrundan då till massafabriken där min handledare tog en massa prover i behållare medan jag antecknade det pH-värde som stod på mätare. Senare, åter på labbet, kontrollerade vi pH-värdena i en pH-mätare och förde in dessa och de andra värdena i LOIS (lab- och infosystem).

Imorgon ska jag vidare till pannvattensavdelningen och på fredag till avloppsavdelningen.

2017-11-13

Hej!

Med start i v. 44 har det pågått ett stopp av fabriken här i Mörrum, detta för att rusta upp fabrikens delar, vilket innebär att underhållspersonalen nu har arbetat för fullt. Successivt startas delar av fabriken upp igen.

Förra veckan hade jag ett lite blandat schema. Två förmiddagar hjälpte jag till med att packa upp leveranser av gods i förrådet, vilka har varit extra stora leveranser nu under stoppet, och en annan dag praktiserade jag hos en processingenjör. Hon berättade om hur en processingenjör i stora drag arbetar (problemlösning, mycket i projekt och grundat på statistik) och projekt som hon just nu arbetar med. Vi passade även på att gå in i sodapannan som ju är av nu under stoppet. Där det annars råder en temperatur på över 1000 C stod nu vi och frös.

På bilderna ser ni det lilla hålet till ingång till sodapannan och sedan jag i botten av pannan.

2017-12-19

Den 28 augusti i år kom jag hit, direkt från gymnasiet och sommarjobb på en konferens- och lägergård, för att nu testa på ingenjörsyrket, utan vidareutbildning eller erfarenhet, men med många förväntningar.

Fyra månader har snart gått och på fredag avlutar jag min praktiktid på Södra Cell i Mörrum. Det har varit en intensiv höst, med tidiga morgnar, sena eftermiddagar, pendlande från Kristianstad och musikalföreställningar på helgerna. Det har dock varit en givande höst. Jag har fått testa på mycket nytt och fått lära mig mycket. Jag har insett att det var en lyx att kunna cykla till och från skolan, att skoldagarna egentligen var rätt korta i jämförelse med att jobba 100 %, att gymnasiebetygen inte helt och hållet avgör var man hamnar yrkesmässigt utan att man många gånger kan jobba sig upp. Jag har helt enkelt kommit ut ur ”skolbubblan” och fått uppleva mer av det riktiga arbetslivet.

Jag har också fått lära mig om hur ett företag kan fungera, hur det kan se ut på en arbetsplats, vikten av samspel mellan medarbetare och mer om ingenjörsyrket, hur olika ingenjörer kan arbeta. Det var mycket detta jag var ute efter när jag sökte till Tekniksprånget, att komma ut i ”verkligheten” och att få en uppfattning om vad en ingenjör sysslar med. Även att testa på lite ingenjörsliknande uppgifter var något jag såg fram emot och något jag har fått göra.

Så, är det ingenjör jag vill utbilda mig till nu? Hm, jag vet inte. Jag har varit sugen på att läsa till arkitekt ett tag och är fortfarande inställd på det, men blir livet någonsin som man planerar? Kanske återvänder jag till Södra om tio år som miljöingenjör istället, vem vet? Hur det än blir och var jag än hamnar, kommer jag i vilket fall att ha med mig de erfarenheter och lärdomar jag har fått från denna höst. Tack Södra!

Nils

2017-10-11

Hej,

Jag heter Nils och är tekniksprångare på Södra Cell i Mönsterås. Mitt uppdrag har, sedan jag började här för drygt en månad sedan, i grund och botten handlat om att ta reda på var det sker vattenförluster i vattenverket och hur man kan åtgärda detta. Detta har även inneburit att jag undersökt hur styrningen i vattenverket fungerar och hur man skulle kunna förbättra denna styrning. Hittills har jag kommit fram till några förbättringsförslag och även jobbat med nya beräkningar för olika flöden i vattenverket, vilka jag hoppas kan förenkla och förbättra styrningen. Jag har ännu inte gått till botten med var i vattenverket det försvinner vatten, vilket kan bli svårt eftersom man inte kan genomföra alla försök man skulle vilja när vattenverket är i full drift i princip hela tiden. Däremot gör jag egna flödesmätningar ute i vattenverket och jämför dessa med de befintliga mätarna som finns, för att kunna fastslå hur stora vattenförlusterna är.

Denna veckan har jag även börjat med ett nytt projekt, vid sidan om det gamla, som går ut på att rita upp nödduschsystemet för en byggnad i ett program som heter FluidFlow. Utifrån detta kan programmet sedan göra olika beräkningar, t.ex. hur stora rör som krävs för det tryck som uppkommer i systemet. Denna information hoppas vi blir användbar framöver då nödduschsystemet ska göras om för stora delar av bruket. Mina projekt innebär att jag dels arbetar framför datorn och dels är ute och studerar det jag jobbar med i verkligheten. Av detta har jag lärt mig att saker och ting kan verka enkla i teorin, men när man kommer ut i verkligheten så kan det vara mer komplext.

2017-10-26

Hej!

Sen mitt senaste inlägg har jag fortsatt med i princip samma arbetsuppgifter, men även fått möjlighet att hjälpa en av de andra processingenjörerna med ett nytt projekt. Problemställningen är att undersöka om tätningsvattenflödet är för lågt till en av tvättarna i blekeriet, DD-filtret. Det jag har fått hjälpa till med hittills är att göra flödesmätningar på olika ställen av tätningsvattensystemet vid olika tryck. Jag har även fått försöka öka flödet till DD-filtret genom att dra ner på ventiler och på så sätt minska flödet i andra delar av systemet. Det är alltid kul att hjälpa andra och känna sig behövd, vilket gjort detta extra roligt att jobba med. Snart har vi förhoppningsvis underlag för att ta beslut kring hur problemet ska lösas och kanske hinner vi det redan innan mitt nästa inlägg, vem vet…

Bilden är tagen på mitt kontor där jag spenderar en stor del av arbetsdagarna.

2017-11-15

Hej!

Mitt arbete har gått fortsatt framåt den senaste tiden, framförallt mitt projekt kring vattenverket. Där har jag, genom att studera ritningar samt flödet i en avloppsbrunn, kunnat fastställa att en källa till vattenläckage är från en av vattenreservoarerna (VKM-reservoaren) som bräddar från och till. Detta har lett till att Södra Cell Mönsterås tappat ca 3–5 l/s i snitt under det senaste året. Genom att börvärdet för reservoarnivån sänkts och att styrningen av råvattenintaget kommer förbättras genom en ny flödesmätare tror jag att Södra Cell Mönsterås kan spara mycket av detta vatten framöver. Jag håller just nu på att ta reda på varifrån en annan vattenläcka på omkring 5–10 l/s kommer. Genom att ta vattenprover som analyseras på labb kan vattenkvalitén fastställas. Det ger svar på om det är mekaniskt eller kemiskt renat vatten och utifrån detta kan man dra slutsatser kring källan. Förhoppningsvis finns det sedan inga vattenläckage kvar i vattenverket.

Mitt arbete med tätningsvattnet till DD-filtret har stannat av något då vi väntar på information från en leverantör och på att nya flödesmätare till filtret ska komma. Däremot jobbar jag vidare med att rita upp det nya nöddusch-systemet, vilket ska vara klart till nästa fredag. Det känns väldigt roligt att mitt arbete går framåt och att jag nu även fått lite resultat. Det blir spännande att se hur långt jag kommit nästa gång jag skriver!

På bilden ser man flödet i brunnen där jag tagit vattenprover.

2017-12-19

Hej!

Tiden går fort och nu är det mindre än en vecka kvar för mig här på Södra. Den senaste tiden har handlat mycket om att göra klart och sammanställa det jag hållit på med. Jag är snart klar med en rapport om vattenbalansen i vattenverket, vilket varit mitt stora projekt under tiden jag varit här. Det känns roligt att känna att man faktiskt kommit fram till något och förhoppningsvis gjort någon nytta.

Min praktiktid har varit väldigt lärorik och jag känner att jag trivts väldigt bra. Även om jag fortfarande inte vet exakt vad jag vill studera i framtiden så har jag nog kommit ett steg närmare det beslutet. Jag har inte blivit mindre intresserad av att läsa till ingenjör efter min tid som tekniksprångare på Södra, om man säger så. Jag har även lärt mig mycket om hur det kan fungera på ett stort företag samt fått nyttiga erfarenheter från arbetslivet. Även om det ska bli roligt med jul och lite ledighet känns det lite tråkigt att min tid på Södra är över i och med att jag haft det väldigt bra.

Slutligen vill jag tacka alla som gjort min praktiktid så bra samt önska hela Södra en god jul och ett gott nytt år!

Nils

Thea

2017-10-09

Hej!

Jag heter Thea, är 19 år och praktiserar just nu på Södra skogs avdelning ekonomi IT på huvudkontoret. Här har jag varit i snart en och en halv månad och trivs jättebra!

Till en början fick jag följa med runt på flera olika platser och avdelningar men nu när jag fått en överblick av verksamheten arbetar jag främst med utveckling av nya funktioner i skogsägarappen. Det är både ett utmanande och kreativt uppdrag som jag fått, vilket är väldigt roligt och passar mig bra!

2017-10-25

Tiden går fort, nu har jag varit på Södra i snart två månader och jag känner att jag fått ganska bra rutin på mina arbetsuppgifter. App-projektet är i full gång och det primära mina tankar kretsar kring. Sedan sist har jag gjort mycket research och suttit i möten. Det tar längre tid än man tror att gå från idé till verklighet, men nu börjar jag äntligen se resultat av mitt arbete, vilket är jätteroligt!

Jag har samlat in nödvändig information, tagit fram utseendeförslag och håller för tillfället på att skriva ett kravdokument. Ett sådant dokument hade jag aldrig hört talas om innan jag började på Södra och för er som inte heller gjort det så är det ett dokument från beställaren till utvecklaren. Dokumentet ska bland annat klargöra förväntningar och beskriver i mitt fall hur den nya funktionen ska bete sig, göra de tänkta beräkningarna och fungera. Det blir verkligen spännande att se slutresultatet sen! Jag längtar redan!

2017-11-15

 Sedan sist jag skrev har det hänt en del. Jag har under en dag fått vara med ute på en skogsfastighet i arbetet kring ett kommande projekt. Det var spännande att se hur man gick tillväga och härligt att komma ut i skogen! På bilden ser ni en tydlig kantzon på fastigheten som inte bara är en viktig livsmiljö för växter och djur, utan även motverkar att tungmetaller och ämnen som bidrar till övergödning kommer ut i vattnet (som inte syns på bilden).

App-projektet har givetvis fortsatt det med. Nästan precis efter att det förra inlägget publicerades tog en del av projektet en vändning. Det visade sig att forskaren jag kontaktat kring en beräkning inte stöttade den och därefter fick jag försöka hitta en annan ingång. Som tur väl var löste det sig snabbt och sedan dess har jag färdigställt kravdokumentet som jag berättade om i förra inlägget samt haft möten, bland annat med personer som är riktigt duktiga på grafisk design och kodning.

 

 

2017-12-19

Julen närmar sig med stormsteg, vilket betyder att praktiken börjar lida mot sitt slut. Jag frågar mig själv var tiden tog vägen, för det känns som den bara flugit förbi. Sammanfattningsvis har det varit en väldigt lärorik tid på Södra tack vare att jag fått träffa mycket olika människor, se många delar verksamheten, vara med i flertalet projekt samt driva ett eget. Jag har fått mycket nya perspektiv och kunskap kring skogsbruk samt en större förståelse för vilka typer av problem en ingenjör kan ställas inför. I processen från idé till produkt lärde jag mig bland annat att det ligger mycket tid och arbete även bakom de minsta detaljerna. 

Arbetet som gömmer sig bakom en produkt har blivit extra tydligt den senaste tiden när jag arbetat vidare med designfrågor och varit med när man kodat och tagit fram dataunderlag. Tyvärr kommer mitt projekt inte hinna lanseras innan jul men vi har nu tillgång till en prototyp som vi ska visa i veckan när jag och de andra tekniksprångarna på Södra ska presentera vår praktik. 

Innan jag avslutar praktiken och mitt sista blogginlägg vill jag bara passa på att tacka för den här tiden på Södra. Tack för att ni tagit emot mig på ett bra sätt, varit öppna och positiva. Tack till Örjan som varit min handledare och gjort allt det här möjligt. Tack till Lina som stöttat och hjälpt mig i projektet från start till mål och slutligen tack för att jag fått den här chansen. Till dig som ännu inte tagit chansen och sökt praktik genom tekniksprånget vill jag bara uppmana dig att gör det, för det kommer du inte ångra!

Visste du att..

totalt 235 ungdomar har sökt till Södra sedan 2014?

Rasmus ångrar inte för en sekund att han sökte

Rasmus.

Rasmus var Tekniksprångare på Södra under vårterminen 2015 och i och med det var han en av Södras första Tekniksprångare. Rasmus har alltid haft ett stort teknikintresse och blev tipsad om Tekniksprånget av en kompis.

- Nu i efterhand är jag jätteglad att jag sökte till Tekniksprånget, men ska jag vara ärlig så var det nästan av slumpen att jag gjorde det. Praktik lät inte så lockande för mig då, men en vän hade testat Tekniksprånget och varit nöjd så jag gav det en chans.

Det som lockade Rasmus mest med praktikprogrammet var möjligheten att få prova på att jobba i kontorsmiljö och få erfarenhet av hur det fungerar i praktiken. Under Tekniksprånget jobbade han på Södras HR-avdelning, han hjälpte till mycket i det digitala utbildningsverktyget och var med och byggde upp webbutbildningar. Han animerade bland annat en film till en utbildning om kränkande särbehandling.  Han lärde sig en hel del om teknik, men det som var mest värdefullt var de sociala och kulturella bitarna, hur man bemöter människor i olika situationer i arbetslivet.

- När jag kollar tillbaka på praktiken på Södra så ser jag det som en väldigt lärorik period i mitt liv, och ångrar inte för en sekund att jag sökte. Det som jag lärde mig mest av var att få känna på miljön, både hur man pratade med varandra och hur möten och annat fungerade. Jag tror att jag utvecklades väldigt mycket som person också under den tiden, jag lärde mig att våga prata och ge förslag även om jag bara var praktikant.

Nu, drygt två år efter Tekniksprånget, jobbar Rasmus som konsult inom interaktionsdesign på olika företag, bland annat Södra. När Rasmus får frågan om vad han har för planer så verkar han ha framtiden klar för sig.

- Ända sedan jag startade Drömlabb för fyra år sedan så har min dröm varit att kunna driva det på heltid. Den drömmen lever jag nu sedan några månader tillbaka och det känns jättekul. Att driva Drömlabb kommer även framöver att vara min plan, men självklart så vill jag att både jag och Drömlabb ska utvecklas. Ett av mina största mål är att ha ett litet dreamteam med Drömlabb-medarbetare inom några år, vilket hade varit väldigt kul.

Mer om tekniksprånget

Visste du att..

Södra har tagit emot 22 tekniksprångare sedan starten 2014?