visste du att...

... under tiden du läst detta har Södrat sågat tre stockar.

Vi kan erbjuda olika möjligheter till dig som är intresserad av praktik och arbetslivserfarenhet innan du är färdig med din utbildning. Vi förbereder årligen plats till praktikanter.  

Det finns praktikplatser inom hela vår verksamhet för studenter från högskolor, gymnasium och yrkeshögskolor, vilket även inkluderar studenter från utbildningar inom Arbetsplatsförlagt lärande (APL), inom gymnasiets yrkesinriktade program och Lärande i arbete (LIA), yrkeshögskolan.   

Träffa Alida

Alida Andersson praktiserade på Södra under våren 2017.

Jag heter Alida och jag är 27 år gammal. Jag har studerat på Personal- och arbetslivsprogrammet på Linnéuniversitet och tog examen i juni 2017. Inför min examen praktiserade jag på Södras HR-avdelning i Växjö.

Varför sökte du praktik på Södra?

Jag hade hört mycket positivt om Södra, bland annat att tidigare elever som haft praktik där var väldigt nöjda. Södra har ett bra rykte och i och med att det är ett stort företag så kändes det som att det fanns möjlighet att se och lära sig mycket.

Vad gjorde du på praktiken?

Jag jobbade med Södras kompetensutveckling. Södra har väldigt många utbildningar och jag hjälpte till att planera och samordna dem, till exempel med en Chefsintroduktion som ska hållas till hösten. Det bästa med praktiken är att jag fick egna uppgifter och har fått ta eget ansvar. Jag hade en bild av att man under praktiken mest går bredvid och tittar på, men det stämmer inte alls överens med min praktik på Södra.

Vad är din upplevelse av Södra?

Jättebra! Alla är så trevliga och jag känner mig välkommen och väl omhändertagen. Det är ett företag som det händer mycket inom och det är motiverande att få ta del av.

Träffa marcus

Marcus har praktiserat på Södra som inspektor.

Jag heter Marcus, är 23 år gammal och läser till Skogstekniker på Gammelkroppa skogsskola, vilket är en högskola som ligger en mil utanför Filipstad. Efter utbildningen kan man arbeta som exempelvis inspektor, planerare eller produktionsledare. Jag har själv fått en aspiranttjänst som inspektor på Södra i Tranås.

Varför sökte du praktik på Södra?

Det föll sig naturligt för mig att söka praktik på Södra. Jag hade redan sökt och fått jobb på Södra Skog och tyckte att det var skönt att kunna komma igång på en gång och lära känna folk innan det riktiga jobbet började. Södra sökte aspiranter till hela verksamheten och tjänsten var upplagd på ett sätt som gav en bredd, en helhetsbild, redan från början, vilket lockade mig.

Vad får du göra på praktiken?

Jag har varit med och sett hur verksamheten fungerar. Jag har till exempel varit med alla inspektorer en dag både i skogen och på kontoret. Jag har även fått följa med produktionsledare och skogsvårdsledare och fått träffa entreprenörer.

Vad är din upplevelse av Södra hittills?

Jag har fått ett väldigt bra första intryck av Södra. Jag har fått uppfattningen av att det är en sammansvetsad och tight grupp. Kommunikationen om vad som gäller är tydlig samtidigt som man får ta eget ansvar och sköta sig själv till stora delar.

Jobbsprånget - praktik för nyanlända akademiker

Jobbsprånget är ett praktikprogram på fyra månader för nyanlända akademiker med teknisk, naturvetenskaplig och ekonomisk utbildning. Södra erbjuder nu praktik genom programmet som bidrar till minskat utanförskap, ger erfarenheter och en förståelse för den svenska arbetsmarknaden. Även Jobbsprånget projektleds av IVA.

Till jobbsprånget

Praktikansökan

Jag är