IGE-day arrangeras av Womengineer som arbetar med att öka andelen kvinnor på ingenjörsutbildningarna. Womengineer har också stöd av National Engineers Week Foundation, som på ett framgångsrikt sätt har arrangerat den amerikanska versionen av eventet de senaste åren.


Tanken bakom projektet är att öka intresset för teknik bland unga tjejer och på så vis stärka ingenjörskapet. Bilden av vad en ingenjör kan göra är svårdefinierad och återspeglar inte alltid verkligheten. Därför uppmuntras organisationer och högskolor runt om i Sverige att delta på denna dag genom möjligheten att bjuda in unga tjejer mellan 12–19 år för att ge en inblick i hur det är att arbeta som ingenjör.

Det första eventet arrangerades 2014, 13 företag och mer än 300 tjejer deltog. Dagen har arrangerat sen dess och förra året, 2017, deltog 50 företag och 1446 tjejer.

SÖDRA VAR EN AV SPONSORERNA 2018.

INSPIRATION TILL INGENGÖRSPEPP!

2017 svarade 79% av tjejerna som deltog att ingenjörsyrket verkar intressant och att dagen bidrog till ökat intresse och en ny uppfattning kring vad det innebär att vara ingenjör.

Som en av sponsorerna öppnade Södra upp dörrarna för sammanlagt 50 stycken framtida kvinnliga ingenjörer. De verksamheter som besöktes var Massabruken Värö, Mörrum och Mönsterås samt Trivselhus.

Under dagen fick tjejerna en inblick i vad en ingenjör arbetar med samt gavs ett intryck av hur vi varje dag forskar kring nya produkter, förädlar trä och producerar pappers- och textilmassa.

Att få inspirera unga tjejer i tidig ålder till ingenjörsyrket som traditionellt är mansdominerat, ser vi på Södra som viktigt för vår och Sveriges framtida konkurrenskraft. Framtida prognos spås bli ett underskott på 50 000 ingenjörer i Sverige. Därför blir IGE-day något vi vill vara med och stötta och samtidigt ett viktigt bidrag till vår långsiktiga kompetensförsörjning. Vår målsättning är att öka både andelen kvinnliga medarbetare och andelen kvinnliga chefer till att år 2020 utgöra 30 procent av våra medarbetare. Genom IGE-day vill vi vara med och lägga grunden för framtidens nya kvinnliga ingenjörer.

Du hittar mer information om IGE-days på deras webbplats. 

IGE-days webbplats (länk till annan hemsida)