Lediga examensarbeten

Vi har listat alla våra lediga exemensarbeten. Du hittar information om ansökningstid och svarstid i respektive annons.

Lediga examensarbeten

När du kontaktar oss är det bra om du har förberett ett färdigt tema på ditt examensarbete, med en kort intressebeskrivning utifrån det område som du önskar fördjupa dig i. Vi kommer därefter återkomma till dig med information om vilka möjligheter Södra har till att erbjuda dig ett examensarbete. ​

Ersättning utgår enligt Södras riktlinjer och betalas ut efter bedömning av handledare inom Södra när arbetet är slutfört och godkänt av berörd utbildningsinstitution. I de fall mer än en student utför ett examensarbete fördelas utbetalat ersättningsbelopp lika mellan studenterna.

Oskar undersöker skötselstrategier

Oskar Karlsson pluggar Skogskandidatprogrammet på Linnéuniversitetet på distans och gör sitt examensarbete för Södra.


Vem är du?

Jag heter Oskar och är 26 år gammal. Jag bor några mil utanför Jönköping och pluggar Skogskandidatprogrammet på Linnéuniversitetet på distans. Jag läser min sista termin på programmet och just nu skriver jag och en klasskompis vårt examensarbete för Södra. Jag har även börjat arbeta som Aspirant på Södra i Gislaveds verksamhetsområde.

Vad handlar ditt examensarbete om?

Innan jag började plugga jobbade jag på Södras sågverk i Unnefors och där sågade vi lite lärk. Jag tyckte att det var intressant så jag fick, tillsammans med min klasskamrat Kim Blomquist, en idé om att undersöka vilka skötselstrategier och mål Södra har med sin lärkproduktion. Vi har bland annat undersökt hur man planterar lärk och vid vilka åldrar det avverkas. Det vi har sett är att hybridlärken är väldigt skötselintensiv och att det krävs fler åtgärder för att det ska bli kvalitetstimmer. Lärk kan skötas på flera olika sätt och det behövs olika skötselstrategier för lärkproduktion.

Varför valde du att skriva ditt examensarbete på Södra?

Jag gillar långsiktighetstänket och framåtandan som finns här. Det är ett företag där man hjälps åt och som har ett driv vilket lockade mig.

Vad hade du för bild av Södra förut och hur ser den bilden ut idag?

Jag är uppvuxen på en skogsgård och vi har sålt timmer till Södra, dessutom jobbade min morfar på sågen i Unnefors, precis som jag gjorde innan jag började plugga. Södra har alltså varit med mig rätt länge så min bild har inte direkt ändrats utan är fortfarande mycket positiv. Jag har däremot fått mer förståelse för hur stort företaget är och att det har stort inflytande i samhället, vad gäller exempelvis äganderätten.