Bygg och anläggning

Utför arbeten inom betong och anläggning samt snickeri, ställnings- och målningsarbeten i anläggningen. Kräver gott hantverkskunnande och i vissa fall god fysik.

Driftingenjör

Arbetar med problemlösning, utveckling och planering av processen. Ansvarar för den löpande verksamheten både på kort och på lång sikt. Målsättning att finna förbättringsområden inom processen.

Ekonom

Stöttar aktivt och är bollplank till organisationen, arbetar med intern utbildning och medverkar i förbättrings- och utvecklingsarbete. Effektiviserar och kvalitetssäkrar processer. Bokslutsarbete och utredningar. 

Elektriker

Installation, service och felsökning av elutrustning inom hela anläggningen. Några elektriker arbetar också 3-skift. Arbetet kräver noggrannhet, säkerhetstänkande och förmåga att lösa problem genom systematisk felsökning.

Inköpare

Kostnads- och marknadsanalyser, leder omfattande upphandlingar och kategoriprojekt tillsammans med beställare och leverantörer. Leder och deltar i förhandlingar, samt äger affärsrelationen med leverantörer. Utvecklar och implementerar försörjningsstrategier för inköpskategorier.

Instrumenttekniker

Arbetar med att installera och felsöka automatiska anläggningar, ventiler och mätutrustning. Ibland utförs även programmering av datorstyrda system. Arbetet kräver en stor noggrannhet och förmåga till systematisk felsökning.

Konstruktör och Projektledare

Utför konstruktions- och beräkningsarbeten och arbetar med att ta fram ritningar i CAD och andra datorsystem. Utför beräkningar på hållfasthet, materialåtgång och tillverkningskostnader. Leder projekt vid nykonstruktion.

Labbtekniker

Utför provtagning och analyser i tillverkningsprocessen av pappers- och textilmassa. Kontrollerar kvaliteten på inkommande ved, vatten och kemikalier. Kontroll av den färdiga produkten. Arbetar med analyser på avloppsvatten och andra utsläpp för att förebygga miljöförstöring i omgivningen. Fortlöpande förbättringar av analysmetoder och utrustning för provtagning.

Maskinförare

Maskinkörning och underhåll, markägarkontakter, traktplanering, motormanuellt arbete samt rapportering och uppföljning.

Träffa maskinföraren Björn

Mekaniker

Reparerar maskinutrustning i anläggningen. Arbetar med svets- och bänkarbeten, skärande bearbetning och fordonsreparationer. Några arbetar även kontinuerligt 3-skift. Arbetet kräver mångsidighet och förmåga till egna kreativa lösningar.

Miljöingenjör

Arbetar med att analysera, rapportera och förbättra i miljöarbete. Kontakt med miljömyndigheter när det gäller ansökan om tillståndsgivning samt fortlöpande avrapportering till dessa.

Processingenjör

Arbetar med att optimera produktionen och att minska kostnaden för råvaror och kemikalier. Arbetar i olika projekt för nyinvesteringar och förbättrad teknik.

Processtekniker

Övervakar och styr processerna från kontrollrum vid tillverkningen av pappers- och textilmassa. Övervakningen sker via komplexa datorsystem eller genom att arbeta ute i anläggningen. Jobbet kräver noggrannhet och flexibilitet. Driftoperatörerna och processteknikerna jobbar oftast treskift året runt.

Träffa processteknikerna Jan-Erik och Olof

Produktionsledare

Planerar och säkerställer daglig produktion så leverans sker med rätt kvalitet och på mest effektiva sätt för att nå verksamhetens mål. Leder och coachar medarbetare/entreprenörer, säkerställer kompetens. Driver förbättringsarbete med säkerhetsfokus och daglig styrning.

Skogsinspektor

Uppsökande affärsverksamhet med ansvar för inköp, kontraktering, rådgivning, administration och planering för de affärer du genomför med våra medlemmar.

System- El- och Instrumentingenjör

Utvecklar styr- och reglersystem i datormiljö. Tar fram nya tekniska lösningar för att optimera produktionen. Arbetar med projekt vid nya investeringar i fabriken.

Sågverksoperatör

Arbetar i team där du roterar mellan arbetsuppgifterna hyvling, sortering, sågning, truckkörning samt viss administration.  

Träffa sågverksoperatören Denis

Transportplanerare

Transportplanering, transportoptimering och bokning och uppföljning av transporter. Du skapar fraktdokument samt arbetar med klarering och tullfrågor. Du är spindeln i nätet och har många kontakter, såväl interna som externa.

Träffa logistikern Thomas Frick

Truck- och fordonsförare

Arbetar med att lasta timmer, köra massabalar, utför transporter inom och utanför fabriksområdet med lastmaskin, truck och andra lastfordon. Vintertid utförs även snöröjning och sandning.

Träffa timmerbilschauffören Stefan

Underhållstekniker

Samordnar underhållsarbeten i fabriken och utvecklar löpande det förebyggande underhållet. Arbetar med olika analyser och statistik när det gäller avvikelser och haverier. Medverkar i projektarbeten som berör underhållet av maskiner i anläggningen.

Träffa underhållsteknikerna Anna-Lena och Markus

Visa allt innehåll för ämne:

Karriär