Det sägs ofta att kultur och värderingar sitter i väggarna. Men det gör det inte. Det sitter inte heller i ryggmärgen. Värderingsstyrt ledarskap handlar om att tydligt visa ”så här jobbar vi hos oss” och genom det får vi våra medarbetare att fatta smarta beslut utan att fråga en chef först. Det handlar om att skapa en miljö som är rolig att arbeta i, där man vill och vågar ta egna initiativ. Allt i en kultur där självständighet, delaktighet, kreativitet och framåtanda är avgörande.​

En av chefens viktigaste ansvar är att genom medarbetarna bidra till långsiktig avkastning till våra ägare. För att lyckas med detta behöver en ledare kontinuerligt arbeta med strategi-, struktur- och kulturfrågor, och i det arbetet finna mätpunkter för framsteg, för att veta att vi bidrar till värdeskapande. Det finns inte direkt någon systematisk metodik att ta till utan mycket av framgången återfinns i hur väl chefen lyckas integrera kulturen runt värdeskapande i organisationen. ​

Det viktigaste av allt är att alla ledare, formella som informella, visar vägen, att vi vet vad som gäller och att vi vill vara förebilder. Med tydlighet i beteenden, attityd och symbolhandlingar ökar den interna effektiviteten genom att alla intuitivt vet hur vi bäst skapar värde och förflyttning. ​

När ledare är tydliga med vilka beteenden som är önskvärda kommer alla andra att förstå vad de ska göra och hur de ska göra det. Genom den tydligheten skapar vi oss själva en enklare vardag, för alla.