Underbart är inte kort​

Nej, underbart är inte kort. Tvärtom. Det är långsiktigt och hållbart. På Södra får du chansen att utveckla miljötänket i ditt arbete oavsett vad du jobbar med. Hållbart skogsbruk. Renare transporter. Fossilfri industri. Effektiv energianvändning och förnybara produkter. De gröna tankarna finns med i alla delar av verksamheten. Det är så vi bygger ett lönsamt skogsföretag. Inte bara i dag och i morgon, utan i flera generationer framöver. Det fina med det ansvaret är att vi kan ta det tillsammans. Du får gärna hjälpa oss.

Vi letar utanför ramarna för att hitta rätt​

Ekoportalen.

Flera av våra viktigaste produkter om tio år finns inte i dag. Skogen gömmer massor av möjligheter. Det är upp till oss att hitta dem. Din nyfikenhet kan ta dig varsomhelst inom Södra. Innovationer som gör skillnad kan vi skapa överallt. I skogsbruket. På industrigolvet. Med teknikens hjälp. På fikarasten. Och genom miljonsatsningar på forskning. 

Ett Södra och en företagskultur​

Värdegrunden är tydligt kopplad till vårt ursprung. Berättelsen om hur Södra kom till är nämligen en berättelse om samverkan, värdeskapande relationer samt hållbart och långsiktigt agerande. Värdegrunden finns med oss sedan skogsbönderna gick samman och startade en ekonomiska förening. Värdeskapande relationer och långsiktigt agerande har visat vägen i generationer, är grunden till Södra och är en del av vad vi är.​

Vi arbetar aktivt med vår värdegrund, och genom detta arbete stärker vi en enhetlig företagskultur och skapar Ett Södra.”När vi agerar långsiktigt bygger vi värdeskapande relationer. Bygger vi värdeskapande relationer agerar vi långsiktigt.”​

Samverkan var grunden till Södra, och är också idag en gemensam nämnare – för koncernen i stort och för våra olika verksamheter. Vi är alla beroende av varandra. Värdegrunden vägleder oss i det dagliga arbetet och bidrar till att vi tillsammans gör Södra till nästa generationens skogsföretag.​

Tillsammans – för en bättre framtid

Varje dag tar fler än fyra människor sitt liv i Sverige. Forskning säger att 20 % av självmorden sker på grund av arbetsrelaterade orsaker.*

En av tio uppger att de någon gång blivit utsatta för mobbning på arbetsplatsen. Den som blir mobbad får ofta försämrad självkänsla, upplever otrygghet och drabbas ibland av fysisk och psykisk ohälsa. 

Södra har nolltolerans mot mobbning och trakasserier och arbetar aktivt för att förebygga detta. Bland annat genom utbildning för alla våra medarbetare. Ett annat sätt att arbeta förebyggande är genom att stödja Friends som redan i skolan och inom idrottsföreningar arbetar för att stoppa mobbning och diskriminering. Genom att börja tidigt hoppas vi kunna förebygga uppkomsten på våra arbetsplatser.  

Men då vi vet att vi inte är skonade från mobbning och trakasserier har vi även valt att stödja organisationen Suicide Zero, som arbetar med att öka kunskapen om självmord, visa på konkreta lösningar för att rädda liv och minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa. Självmord är idag den vanligaste dödsorsaken bland unga. 

Läs mer om Friends 

Läs mer om Suicide Zero

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer i Karolinska Institutets rapport: Tidiga indikatorer för mobbning

Visa allt innehåll för ämne:

Karriär