I och med att Södra består av många mindre skogsbrukare med olika idéer och mål så bidrar det naturligt till en större variation och mångfald i skogen. Ett viktigt verktyg för hållbart skogsbruk är certifieringar. Omkring 70 % av våra medlemmar är certifierade enligt FSC® och/eller PEFC™.

Mål: Hållbar avverkningsnivå, ansvarsfulla avverkningar och fler skötselåtgärder

Skogen är en resurs som ska användas, men inte överutnyttjas. Därför är det viktigt att vi brukar och avverkar skogen på ett hållbart sätt. Vi reglerar våra avverkningsnivåer utifrån Skogsstyrelsens och Sveriges lantbruksuniversitets rekommendationer. För att öka naturhänsynen revideras och betygssätts alla avverkningsarbeten i ett Grönt bokslutet.

Målet är att till 2020 ska hänsynen uppnå 95 % godkänt. Genom rådgivnings- och servicetjänster hjälper vi medlemmarna att hitta en balans i produktion, miljö samt sociala värden. Det sker bland annat genom att medlemmarna gör frivilliga naturvårdsavsättningar. För att bevara eller utveckla skogliga miljöer med höga naturvärden behövs ytterligare insatser med särskild skötsel. Därför ska arealen för naturvårdande skötselåtgärder öka. Målet är 3000 hektar/år till 2020.

Här är vi nu

Avverkning

Under 2018 avverkade Södra inom rekommenderad, hållbar avverkningsnivå. Nivån var 6,2 m³sk/ha, 6% lägre jämfört med 2017.

Godkänd föryngringsavverkning

Godkända slutavverkningstrakter i Grönt bokslut var 94%, vilket var 1% lägre än 2017.

Naturvård

Södra genomförde naturvårdande skötselåtgärder på 2 100 ha under 2018, en ökning med 45% jämfört med 2017.