Mål: Nya hållbara alternativ

Vi lägger stora resurser på forskning och utveckling. Målsättningen är att kommersialisera minst tre produkter med bättre hållbarhetsprestanda än dagens alternativ fram till år 2020. Vi tittar på en rad olika områden. Det handlar bland annat om nästa generations biodrivmedel, ersätta kemikalier från fossil råvara och hitta nya materialkoncept – för att nämna några av våra fokusområden.

Här är vi nu

Under 2016 intensifierades innovationsarbetet med fokus på nya hållbara lösningar baserade på skogsråvara. För att nå det långsiktiga målet fortsatte vi med breda satsningar inom samtliga av våra innovationsområden.

Våra innovationsområden är:

Skog

Ökad skogsproduktion, ökad produktivitet och skonsamhet, skogsvårdsteknik, bättre planering samt digitalisering.

Trävaror

Träförädling, produktutveckling, design och logistik.

Papper

Högre produktkvalitet och mer resurseffektiva fabriker.

Textilier

Textila material tillverkade av skogsråvara för att ersätta bland annat syntetiska fibrer och bomull.

Kemikalier

Kemikalier från skogsråvara för att ersätta fossila råvaror.

Energi och bränsle

Alltmer förädlade energiformer med större användningsområde samt nya energibärare för framtidens energiförsörjning.

Nya områden

Produkter inom nya områden, för att ersätta fossila material med biobaserade.