Mål: Fler kvinnor, färre arbetsskador och större attraktionskraft

Genom att rekrytera rätt och utveckla medarbetarna bygger vi arbetsglädje och kompetens. Och alla ska känna att de kan utvecklas här. Målet är att 85 procent av medarbetarna senast 2020 ska rekommendera Södra som arbetsgivare. Till samma år ska också 30 procent av våra medarbetare vara kvinnor. När det gäller hälsa, säkerhet och arbetsmiljö ligger fokus på förebyggande åtgärder. Bland annat genom utbildningar, riskanalyser och beteendebaserat säkerhetsarbete. Vi har en nollvision för arbetsskador och ska minska arbetsskadefrekvensen (LTAR) med 15 procent till 2020.

Här är vi nu

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron 2018 var 3,6%, oförändrad jämfört med 2017.

Arbetsskador

2018 hade vi 77 arbetsskador, 18% lägre jämfört med 2017.

Arbetsskadefrekvens (LTAR)

Arbetsskadefrekvensen (LTAR) för 2018 var 15, 12% lägre jämfört med 2017.

Kvinnliga medarbetare

Under 2018 ökade vi andelen kvinnliga medarbetare till 22%, en ökning med 6% jämfört med 2017.

Rekommendationer

2018 rekommenderade 40 % Södra som arbetsgivare. Oförändrat jämfört med 2016.