Mål: Alltid agera ansvarsfullt

Allt vi gör spelar roll för helheten. För att det ska bli tydligare hur vi och våra leverantörer ska agera har vi tagit fram två uppförandekoder. En intern för våra medarbetare och en för våra leverantörer. Leverantörskoden innehåller bland annat krav på mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö. Den ska ingå alla våra avtal och målet är att alla leverantörer ska utvärderas enligt kraven till 2020. I utvärderingen bedömer vi om leverantören har identifierat, hanterat och levt upp till våra krav.

Här är vi nu

Leverantörskod

88% av våra leverantörer har undertecknat vår leverantörskod (2018).

Bedömning

Under 2018 genomgick leverantörer motsvarande 94% av Södras inköpsvärde riskbedömning enligt koncernens leverantörskod.

Uppföljning

Hos 18% av de prioriterade leverantörerna (bedömd högre risk för avvikelse) gjordes uppföljning på plats 2018.