Så sker skörden

Skörden av torv sker på sommaren, antingen som frästorv eller som blocktorv.

  • Frästorv utvinns från mossen genom att torven fräses upp från ytan och därefter torkas och lagras i täckta stackar.
  • Blocktorv skördas av specialmaskiner, som tar upp sammanpressade stycken som lufttorkas på mossen..

Ur miljösynvinkel är det bra att ta tillvara energin från dikade mossar. Högst 15 procent av den årliga tillväxten i Sverige skördas, vilket ger en långsiktighet i utvinningen.

Växttorv förädlas och används för odling. Att torv blandas i bearbetad jord beror på att den ger bra balans mellan luft, vatten och näring, vilket växterna behöver. Genom att variera andelen torv kan jordens egenskaper anpassas för sitt ändamål. Växttorv framställs av lågförmultnad vitmosstorv. Strötorv används bland annat i djurstallar på grund av sin goda förmåga att ta åt sig fukt och lukt. Det anses också vara bra för djurens hälsa. Näring binds i strötorv och ger högvärdigt gödsel.

Elda med torv

Att elda torv och trädbränsle tillsammans ger en hög verkningsgrad i värmepannor. Det gör det möjligt att ersätta till exempel kol som energikälla. På senare tid har torv ingått i handeln med utsläppsrätter. Högre priser har dämpat intresset för att använda torv som bränsle. 

Kontakta oss

Johan Axmarker

Johan Axmarker

Key Account Manager
Södra Skog HK - SSHK Råvarumarknad Skogsenergi

Telefon: 047085582