Kutterspån

  • Förpackning: 22kg (300 liter), 21 balar per pall
  • Fukthalt: 15%

Lantbruksströ

  • Förpackning: 25kg (300 liter), 21 balar per pall
  • Fukthalt: 15%

Vårt högkvalitativa stall- och lantbruksströ tillverkas i svenska sågverk av spån som blir över vid sågningen av timmer. Produkterna är helt fria från tillsatser, vilket gör dem till ett utmärkt ströalternativ för en sund miljö för djuren.

På Södra har vi den unika möjligheten att kontrollera hela kedjan, från uppdrivning av skogsplantan till färdig produkt, och kan på så sätt garantera innehållets kvalitet och ursprung och inte minst det omfattande miljöarbetet i tillverkningen.

Vi använder svensk råvara, varav drygt 70% är spårbarhetscertifierad. Vi arbetar mycket målmedvetet för att ta tillvara all råvara, spill och energi som vår verksamhet genererar. Exempelvis torkar vi allt spån med hjälp av restvärmen från våra egna bruk. Naturens kretslopp är fantastiskt och Södras ströprodukter är en stolt del av det.

Kutterspån

Södras kutterspån är damm- och kemikaliefritt. Våra spånbalar ger ett fräscht, ljust och mjukt underlag i hästboxar, transporter, ligghallar och stallgångar. Varje bal innehåller minst 22 kg svenskt spån. Varje pall innehåller 21 st balar. Södra levererar inom Västra Götaland, Halland, Skåne, Blekinge och Småland.

Lantbruksströ

Södras lantbruksströ består av finmalt spån, som har en hög uppsugningsförmåga. Lantbruksströ är avsett för exempelvis nötkreatur och grisar. Varje bal innehåller 25 kilo svenskt finmalt spån. Varje pall innehåller 21 st balar. Södra levererar inom Västra Götaland, Halland, Skåne, Blekinge och Småland.

Broschyrer

Rena och effektiva energiprodukter från svensk skog

Svenskt strö - för en sund hästmiljö

Webbshop

Du som medlem eller anställd i Södra har möjlighet att köpa energiprodukter från vår webbshop. Samtliga produkter är från Södra-medlemmars skogar, skonsamt och energieffektivt producerad av såg- och kutterspån.