Bli elkund hos Södra

Du som ny kund hos oss kan enkelt teckna avtal och byta till Södra El här på vår webb. Om du redan är kund hos oss och vill byta elavtal till Södra Trygg gör du det enkelt här.

DITT AKTUELLA PRIS

Jämför elpriset

Våra elavtal

Södra erbjuder tre olika typer av elavtal: trygg, rörligt och fast. Du kan läsa mer om varje avtal nedan. För tecknande av fast elavtal ber vi dig att ringa vår kundtjänst på 0470-890 20 för mer information.

Prissättning

Trygg elavtal

Med Trygg elavtal får du ett stabilt elpris som följer elmarknaden men med lägre pristoppar. Din el köps in och förvaltas av elhandelsexperter som dygnet runt bevakar elmarknaden för att säkra upp de förmånligaste priserna. Trygg elavtal är ett löpande avtal med en uppsägningstid på innevarande månad + tre (3) kalendermånader.

Du som är befintlig kund hos oss kan enkelt byta till Södra Trygg direkt här på vår webbplats.

Byt till Södra Trygg

Rörligt elpris

Rörligt elpris är en avtalsform som gäller tillsvidare och med en (1) månads uppsägningstid. Rörligt elpris bestäms varje månad i efterskott och baseras på medelpriset av den senaste månadens priser på Nord Pools elspotmarknad. Med Grönt rörligt elpris kan ditt pris både gå upp och ned i och med att det följer marknadsutvecklingen och varierar varje månad. Priset du får när ditt elhandelsavtal börjar kan bli både högre och lägre jämfört med priset i tabellen beroende på hur marknaden utvecklats.

Fast elpris

Det fasta elpriset passar dig som vill ha fullständig trygghet. Under avtalstiden betalar du samma elpris oavsett vad som händer med priserna på elmarknaden. Kontakta kundtjänst 0470-890 20 för mer information.

Olika betalningssätt för faktura

Du sparar både tid och miljö genom att betala dina räkningar digitalt. Om du väljer e-faktura skickas den direkt till din internetbank med alla uppgifter förifyllda. Det enda du behöver göra är att logga in på din bank och godkänna fakturan för att betala den. Läs mer under respektive betalningssätt hur du går tillväga.

Betalningssätt

e-faktura

Om du har internetbank kan du få e-faktura från oss. Du anmäler dig enkelt till e-faktura genom att logga in på din Internetbank och väljer i listan att du vill ha e-faktura från Södra Medlemsel AB. När vi har fått anmälan från din bank kommer du att få e-faktura, enkelt och bekvämt.

Autogiro

Med autogiro drar vi, automatiskt på förfallodagen, betalning för fakturan från ditt konto. Det enda du behöver göra om du önskar betala med autogiro är att fylla i en anmälan från oss.

Autogiroansökan

Pappersfaktura

Om du vill ha pappersfaktura kommer vi att skicka hem den till dig med det intervall som du valt. Varje, varannan eller var tredje månad.

Skatter och avgifter

Den totala energikostnaden består av mer än själva elkostnaden. I den totala kostnaden ingår också olika avgifter, energiskatt och moms.

Detta ingår i den totala energikostnaden

Elkostnad

Kostnaden för din elförbrukning kan du påverka genom att välja elhandelsföretag, olika sorters elhandelsavtal och genom att hushålla med energianvändningen.

Nätavgift

Nätavgiften är den kostnad du betalar för överföring av el. Nätavgiften betalar du till din nätägare. Nätavgiften består av en fast och en rörlig kostnad (överföringskostnad per kWh).

Den fasta avgiften är för att täcka administrativa kostnader i samband med nätverksamheten - som att läsa av elmätare, fakturering etc. Överföringsavgiften är priset du betalar för transporten av elen över elnäten.

Elcertifikat

Kostnaden för elcertifikat regleras av staten och ska främja produktionen av förnybar el. Lagen trädde i kraft den 1 maj 2003.

Energiskatt

Hur mycket energiskatten ska vara bestäms varje år av staten. Energiskatten är olika beroende på var i landet du bor. Normal energiskatt är 36,63 öre/kWh (29,3 öre/kWh exklusive moms). Energiskatten är lägre (24,5 öre/kWh, 19,4 öre/kWh exklusive moms) i följande kommuner:

 • Norrbottens län: alla kommuner
 • Västerbottens län: alla kommuner
 • Jämtlands län: alla kommuner
 • Västernorrlands län: Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik
 • Gävleborgs län: Ljusdal
 • Dalarnas län: Malung, Mora, Orsa och Älvdalen
 • Värmlands län: Torsby
Moms

Momssatsen (25 %) regleras också av staten.

 

Avtalsvillkor

Avtalsvillkoren är dels uppdelade i elbranschens allmänna villkor för elleverans och dels våra egna avtalsvillkor. De är också olika för näringsidkare respektive privatpersoner.

Södra Els avtalsvillkor

Elbranschens avtalsvillkor privatpersoner

Elbranschens avtalsvillkor näringsidkare

Om du inte är nöjd

Rättigheter för dig som kund till Södra El

Distansavtalslagen

Sveriges största producent av el från skogen

Södra är Sveriges största producent av el från skogen. Virkesleveranserna från en genomsnittlig Södramedlem genererar cirka 24 000 kWh förnybar el, vilket ungefär motsvarar årsförbrukningen i en normalstor villa. Så på sätt och vis kan vi säga att Södras medlemmar är självförsörjande på el från skogen.

Vi har under många år gjort stora energiinvesteringar. Målet har varit att öka produktionen av el och samtidigt hushålla så mycket som möjligt med den i våra fabriker. Massabruken är idag självförsörjande på el och producerar dessutom ett överskott.

Mina sidor

Som elkund hos Södra har du tillgång till dina kunduppgifter och din elräkning dygnet runt online.

På mina sidor kan du

 • Hålla koll på din energistatistik
 • Förnya ditt elavtal
 • Se dina fakturor
 • Se dina avtalsuppgifter

Logga in och se dina uppgifter

Bli elkund hos Södra

Du som ny kund hos oss kan enkelt teckna avtal och byta till Södra El här på vår webb. Om du redan är kund hos oss och vill byta elavtal till Södra Trygg gör du det enkelt här.

Kontakta oss

Telefon: 0470-89020