Kort fakta

  • Ägare: Preem, Sveaskog, Södra, Kiram och Lawter
  • Antal anställda: 46
  • Råvara: Råtallolja
  • Kapacitet: 100 000 m3 talldiesel och 24 000 ton harts
  • Biprodukter: terpentin och bioolja

Södra är delägare i bolaget SunPine som tillverkar biodrivmedel av tallolja. Vi levererar talloljan från vår massaindustri som sedan blir till talldiesel.

Du kan tanka talldiesel-produkten "Preem Evolution Diesel" innehållande på Preems bensinmackar.

Varje år tillverkas ca 100 000 m3 talldiesel. SunPine bidrar därmed till att minska utsläppen i Sverige av koldioxid med ca 250 000 ton per år. Det är ett mycket bra exempel på att Sverige kan utveckla ny grön teknik och skapa nya gröna jobb.

Mer information om SunPine

Henrik Brodin

Projektledare, senior
Södra Ek för Konc.staber - KST Affärsutveckling

Telefon: 047085624