Södra är delägare i SunPine som gör biodiesel av tallolja i Piteå. SunPines biodiesel står för ca 2% av Sveriges totala dieselproduktion och återfinns som råvara i Preem Evolution Diesel. Tallolja framställs som en biprodukt vid produktion av pappersmassa.