Biodrivmedel är en viktig del i arbetet att nå de nationella och internationella målen om minskning av klimatutsläpp från transportsektorn. I detta arbete har skogsnäringen en nyckelroll för att driva utvecklingen mot en bioekonomi, leverera framtidens lösningar och öka användningen av förnybara produkter framför fossila alternativ. Ett av Södras hållbarhetsmål är fossilfrihet. Det innebär en fossilfri produktion senast 2020 och fossilfria transporter 2030.

Mål om fossilfrihet på Södra

Vi satsar på att utveckla biodrivmedel baserade på den förnybara skogsråvaran genom flera olika projekt:

Silva Green Fuel AS

Silva Green Fuel AS ägs gemensamt av Södra och Statkraft. Företagets viktigaste uppgift är att hitta en kostnadseffektiv teknologi för lönsam produktion av framtidens biodrivmedel baserat på skogsråvara. I december 2017 togs ett viktigt beslut att satsa på en demoanläggning förlagd till Tofte, Norge. Demoanläggningen kommer att användas för att utveckla såväl processen som tekniken för att ta fram det nya biodrivmedlet. Planen är att i ett nästa skede kunna gå in i en fullskalig anläggning, med produktion av biodrivmedel för olika typer av transporter. 

Ny anläggning för biodrivmedel - Pressmeddelande 15/12 2017

Biometanol

Södra kommer att bygga en anläggning för framställning av biometanol vid massabruket i Mönsterås. Anläggningen beräknas stå färdig under 2019. Biometanol kan användas både som rent drivmedel, insatsråvara vid framställning av biodieseln RME eller som låginblandning i bensin. Det kan även användas som en grön kemikalie. 

Södra börjar producera biodrivmedel - Pressmeddelande 5/9 2017

Tallolja och Sunpine

Talloljediesel förädlas på flaska vid Sunpines anläggning i Piteå.

Sunpine förädlar tallolja till grön råtalldiesel som blandas in i petroleumbaserad diesel och bensin. Södra levererar tallolja till Sunpines anläggning i Piteå och är även delägare tillsammans med Preem, Sveaskog, Lawter och Kiram. Förutom råtalldiesel utvinns harts, terpentin och bio-olja vid anläggningen. Harts används till färg och lim; terpentin till tuggummi, parfym, färg och lim; och bio-oljan går tillbaka till Södras industri för att driva massabruken.

Sunpine

Henrik Brodin

Projektledare, senior
Södra Ek för Konc.staber - KST Affärsutveckling

Telefon: 047085624