phone local_post_office
Trä
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Trä Nyheter Tillsammans möter vi nya utmaningar och bygger en hållbar framtid med trävaror

Tillsammans möter vi nya utmaningar och bygger en hållbar framtid med trävaror

Gengrebild från bildbyrå - Unspalsh. Kan användas fritt inom Södra Jul

Gengrebild från bildbyrå - Unspalsh. Kan användas fritt inom Södra

Julen närmar sig och med den tid för reflektion och välbehövlig vila tillsammans med nära och kära. 2023 är ett år som fortsatt präglat oss av oroligheter i vår omvärld med fortsatt inflation vilken i sin tur givit oss betydligt högre räntenivåer än vi varit vana vid. Detta i sin tur har gjort att konsumtionen / viljan att investera minskat markant och där sällanköpsvaror har fått ta mycket stryk och där byggträ är en av dessa varugrupper.

Fredrik Gustavson försäljningschef skandinavisk bygghandel
Fredrik Gustavson, försäljningschef Skandinavisk bygghandel

På trävarumarknaden har ännu ett turbulent år passerat. En svag början på året och sedan en plötslig tillfällig förbättring innan sommaren vilken sedan försvagades igen under hösten. En situation som var utmanande för oss alla att parera. Vårt nära samarbete med dig som kund är avgörande för att vi ska kunna försöka parera de här snabba förändringarna i efterfrågan. En tät dialog och där vi för konstruktiva diskussioner kring marknadens utveckling och prognoser kommer göra att vi tillsammans blir vinnare. 

För 2024 ser det ut som att vi står inför nya utmaningar på trävarumarknaden. Nu är det inte efterfrågan som vi ser en snabb förändring i, utan mer utbud och lager. Timmerutbudet till sågverken är det lägsta på länge och flera sågverk kan därför inte producera på full kapacitet, samtidigt som vi ser att många kunder under hösten när priserna fallit minskat sina lager kraftigt. Det ser därför ut som att tillgången på trävaror är mer begränsad i början av 2024, då vintern är den period på året då vi bygger upp våra lager för att leverera ut mer under sommarhalvåret. Det är viktigt att vi nu tillsammans med dig som kund har ett tätt löpande samarbete om prognosen för 2024. 

Södra har långsiktigt en stark framtidstro på trävaror. Vi ser en god tillväxt i trävarukonsumtionen globalt, inte minst då trä verkligen är en av få produkter som är en lösning för hållbart byggande. Vi ser hur efterfrågan på KL-trä och andra fiberbaserade produkter ökar år från år. Byggprodukter i trä är en långlivad produkt som binder koldioxid under hela byggnadens livstid, och har därför en unik hållbarhetsprestanda. 

Vi känner oss väl rustade och har ett antal ”verktyg” till dig hos oss för att hjälpa till att bygga lönsamma affärer med stor kundnytta. 

Vårt koncept ”Helt Enkelt” är ett nytt modernt grepp för oss att möta våra kunder med ett erbjudande där vi skapar partnerskap och bygger långsiktiga affärer. Här har vi tagit taktpinnen inom byggträ mot Svensk Bygghandel för att stärka affären, driva försäljning och göra affären enklare tillsammans med dig. 

Inom konceptet ”Helt Enkelt” ryms en rad service och tjänster kopplat till vårt erbjudande med bland annat artikelinformation, produktbilder, E-Learning, slingkoncept, tips & trix filmer, e-handel/Wood Marketplace 24/7, kulörkoncept och hyllkantsetiketter.  

Så även om vår omvärld fortsätter förändras i en rasande takt finns det all anledning att se framåt med förhoppning. Det kommer komma fler nyheter under 2024 så håll ögonen öppna!

Med detta önskar jag dig som kund och samarbetspartner en riktigt God jul och ett Gott nytt år och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete tillsammans under 2024.

Fredrik Gustavson
Försäljningschef Skandinavisk bygghandel

 

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.