phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Organisation och styrning Styrelse

Södras styrelse

Den årliga föreningsstämman är det högsta beslutande organet och där utses Södras styrelse. Styrelsen har upp till 13 ordinarie ledamöter och tre suppleanter till arbetstagarrepresentanterna.

Upp till tio ledamöter väljs av föreningsstämman och tre är arbetstagarrepresentanter. Verkställande direktören ingår inte i styrelsen.

Styrelsen

 

Lena Ek Ordförande i Södras styrelse

Lena Ek 

Ordförande. Född 1958 

Ledamot och ordförande sedan 2015. Mandattiden utgår 2022. 

Jur. kand. med inriktning internationell rätt. Hedersdoktor vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. 

Ledamot Kungliga Skogs- och lantbruksakademien KSLA samt ledamot Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien IVA. Styrelseordförande European Forest Technology Platform. Styrelseledamot PEFC international Board. Styrelseledamot Länsförsäkringar  

Östergötland. Ordförande Mistra Geopolitics. 

Tidigare erfarenheter: bla  ordf i flera forskningsprojekt, styrelseledamot KTH resp Göteborgs universitet, nationell samordnare European Spallation Source. Även fd kommunalråd, fd riksdagsledamot, fd Member of European Parliament samt fd miljöminister. Styrelseledamot Södra 2000-2010. Styrelseledamot i Södra 2000–2010. 

Skogsinnehav: 18 ha produktiv skogsmark (delägd). 
Totalt insatskapital i Södra: 123 659 kronor. 

Paul Christensson Vice ordförande i Södras styrelse

Paul Christensson 

Vice ordförande. Född 1959 

Ledamot i styrelsen 2010. Mandattiden utgår 2022. Vice ordförande LRF:s förbundsstyrelse, ordförande LRF Skogsägarna, styrelseordförande i Agroväst.  

Skogsinnehav: 230 ha produktiv skogsmark.  
Totalt insatskapital i Södra: 750 951 kronor. 

Ylva op den Velde Hammargren Ledamot i Södras styrelse

Ylva op den Velde Hammargren 

Född 1966. 

Ledamot i styrelsen 2017. Mandattiden utgår 2022. Bergsingenjör. Manager Product Line Management Engine Vehicle Service Market vid AB SKF. Ledamot i styrelsen för Nederman. 

Skogsinnehav: 0 ha. 
Totalt insatskapital i Södra: 0 kr. 

Kristina Alsér Ledamot i Södras styrelse

Kristina Alsér 

Född: 1956 

Ledamot i styrelsen 2020. Mandattiden utgår 2022. Delägare och ordförande i Mercatus. Styrelseordförande i Tillväxtverket. Styrelseledamot i Familjen Kamprads Stiftelse. Leder Linnéuniversitetets externa råd för donationer och ökad samverkan mellan näringsliv och akademi.  

Skogsinnehav: 31 ha produktiv skogsmark. 
Totalt insatskapital i Södra:  218 000 kronor. 

Hans Berggren Ledamot i Södras styrelse

Hans Berggren 

Född: 1956 

Ledamot i styrelsen 2015. Mandattiden utgår 2022. Agronom. Vd och koncernchef för Sveriges Stärkelseproducenter ekonomisk förening. Styrelseordförande SolEdits AB samt styrelseledamot SLU Holding.  

Skogsinnehav: 730 ha produktiv skogsmark (delägd 25 procent). 
Totalt insatskapital i Södra: 346 430 kronor.   

Ulf Johansson Ledamot i Södras styrelse

Ulf Johansson 

Född 1971.  

Ledamot i styrelsen 2014. Mandattiden utgår 2022. Styrelseordförande i Falkenbergs Sparbank. Styrelseledamot i Harplinge inköpsförening, LRF:s skogsägardelegation och Säker Skog. 

Skogsinnehav: 107 ha produktiv skogsmark. 
Totalt insatskapital i Södra: 904 720 kronor. 

Pål Börjesson Ledamot i Södras styrelse

Pål Börjesson 

Född 1962. 

Ledamot i styrelsen 2017. Mandattiden utgår 2022. Agronom och professor i miljö- och energisystem vid Lunds tekniska högskola vid Lunds universitet. 

Skogsinnehav: 126 ha produktiv skogsmark.
Totalt insatskapital i Södra: 1 229 380 kronor. 

Magnus Hall Ledamot i Södras styrelse

Magnus Hall 

Född: 1959 

Ledamot i styrelsen 2020. Mandattiden utgår 2022. Tidigare koncernchef i Vattenfall. Ordförande i mediagruppen NTM samt Göta Kanalbolaget.  

Skogsinnehav: 65,5 ha produktiv skogsmark. 
Totalt insatskapital i Södra: 1 169 441 kronor. 

Mats Sandgren Ledamot i Södras styrelse

Mats Sandgren 

Född 1955 

Ledamot i Södras styrelse 2019. Mandattiden utgår 2022. Jägmästare. Styrelseordförande i Biometria och Gröna Arbetsgivare. Styrelseledamot i Linnéuniversitetets styrelse samt styrelseledamot i Svenskt Näringsliv. 

Skogsinnehav: 375 ha produktiv skogsmark.
Totalt insatskapital i Södra: 0 

Dan Andersson Suppleant i Södras styrelse

Dan Andersson 

Född 1961 

Suppleant i styrelsen 2014, ordinarie 2015. Arbetstagarrepresentant för PTK. Ordförande i SSF-ledarna Södra Skog. Ledamot i Södras koncernråd. 

Skogsinnehav: 135 ha produktiv skogsmark. 
Totalt insatskapital i Södra: 1 040 163 kronor. 

Pontus Johansson Suppleant i Södras styrelse

Pontus Johansson 

Född 1980. 

Suppleant i styrelsen 2015, ordinarie 2017. Arbetstagarrepresentant för LO. Klubbordförande i GS vid Södra Wood Mönsterås. Ledamot i Södras koncernråd. 

Skogsinnehav: 0 ha. 
Totalt insatskapital i Södra: 0. 

Lars Nilsson Suppleant i Södras styrelse

Lars Nilsson 

Född 1961. 

Suppleant i styrelsen 2017, ordinarie 2018. Arbetstagarrepresentant för LO. Ordförande för Pappers vid Södra Cell Mönsterås. Ledamot i Södras koncernråd. 

Skogsinnehav: 0 ha. 
Totalt insatskapital i Södra: 0. 

Teddy Hedlund

Teddy Hedlund 

Född 1968.  

Suppleant i styrelsen 2015. Arbetstagarrepresentant för PTK. Ordförande Unionen vid Södra Cell Mörrum samt Södras Huvudkontor. Ledamot i Södras koncernråd.  

Södras logo med mycket luft runt

Jimmy Landefjäll 

Född 1960.  

Suppleant i styrelsen 2017. Arbetstagarrepresentant för LO. Klubbordförande i GS vid Södra Wood Långasjö. Ledamot i Södras koncernråd. 

Södras logo med mycket luft runt

Peter Tärnberg 

Född 1965.  

Suppleant i styrelsen 2018. Arbetstagarrepresentant för LO.  

Ordförande för Pappers avdelning 9 vid Södra Cell Värö. Ordförande för Stiftelsen Skåregärde, förvaltning av skogsmark åt medlemmarna i Pappers avdelning 9. 

Skogsinnehav:  74,5 ha *1
Totalt insatskapital i Södra: 265 637 kronor. *1

*1, Ordförande för Stiftelsen Skårgärde

Revisorer

Ordinarie:

Martin Johansson, auktoriserad revisor PWC, Stockholm

Madeleine Edberg, auktoriserad revisor PWC, Stockholm

 

Förtroendevalda:

Carina Arvidsson-Löw, förtroendevald revisor Södra, Värnamo

Dick Stagmo, förtroendevald revisor Södra, Hestra

 

Suppleanter:

Björn Bergljung, auktoriserad revisor PWC, Växjö

Camilla Samuelsson, auktoriserad revisor PWC, Stockholm

Södras revisorer utses av föreningsstämman. Av de för närvarande fyra ordinarie revisorerna är två auktoriserade och två förtroendevalda, det vill säga valda ur medlemskåren.

Revisorernas övergripande uppdrag är att granska räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Särskilt kontrolleras att aktuella lagar (till exempel föreningslagen och årsredovisningslagen) och stadgarna följs och att företagets rutiner fungerar med iakttagande av god intern kontroll.

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.