phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Organisation och styrning Styrelse

Södras styrelse

Den årliga föreningsstämman är det högsta beslutande organet och där utses Södras styrelse. Styrelsen har upp till 13 ordinarie ledamöter och tre suppleanter till arbetstagarrepresentanterna.

Upp till tio ledamöter väljs av föreningsstämman och tre är arbetstagarrepresentanter. Verkställande direktören ingår inte i styrelsen.

Styrelsen

 

Magnus Hall Ordförande i Södras styrelse

Magnus Hall 

Ordförande. Född: 1959 

Ledamot i styrelsen sedan 2020. Mandattiden utgår 2024. Tidigare koncernchef i Vattenfall. Ordförande i Höganäs AB, mediekoncernen NTM samt Göta Kanal-bolaget.  

Skogsinnehav: 65,5 ha produktiv skogsmark. 
Totalt insatskapital i Södra: 1 169 441 kronor. 

Paul Christensson Vice ordförande i Södras styrelse

Paul Christensson 

Vice ordförande. Född 1959 

Ledamot i styrelsen 2010. Mandattiden utgår 2024. Vice ordförande LRF:s förbundsstyrelse samt ordförande LRF Skogsägarna. 

Skogsinnehav: 230 ha produktiv skogsmark (delägd 50 procent).  
Totalt insatskapital i Södra: 750 951 kronor. 

Kristina Alsér Ledamot i Södras styrelse

Kristina Alsér 

Född: 1956 

Ledamot i styrelsen 2020. Mandattiden utgår 2024. Delägare och ordförande i Mercatus. Styrelseordförande i Tillväxtverket. Styrelseledamot i Familjen Kamprads Stiftelse. Leder Linnéuniversitetets externa råd för donationer och ökad samverkan mellan näringsliv och akademi.  

Skogsinnehav: 31 ha produktiv skogsmark. 
Totalt insatskapital i Södra:  218 000 kronor. 

Hans Berggren Ledamot i Södras styrelse

Hans Berggren 

Född: 1956 

Ledamot i styrelsen 2015. Mandattiden utgår 2024. Agronom. Tidigare vd och koncernchef för Sveriges Stärkelseproducenter ekonomisk förening. Styrelseordförande SolEdits AB samt styrelseledamot SLU Holding.  

Skogsinnehav: 730 ha produktiv skogsmark (delägd 25 procent). 
Totalt insatskapital i Södra: 346 430 kronor.   

Pål Börjesson Ledamot i Södras styrelse

Pål Börjesson 

Född: 1962

Ledamot i styrelsen 2017. Mandattiden utgår 2024. Agronom och professor i miljö- och energisystem vid Lunds tekniska högskola vid Lunds universitet. Ledamot i KSLA.

Skogsinnehav: 126 ha produktiv skogsmark.
Totalt insatskapital i Södra: 1 417  308 kronor. 

Hannele Arvonen Ledamot i Södras styrelse

Hannele Arvonen

Född: 1966

Ledamot i Södras styrelse 2022. Mandattiden utgår 2024. Vd och delägare på Flooré AB, ett tillväxtbolag inom byggmaterial. Har 30 års erfarenhet inom skog och skogsindustri genom ledande befattningar på Holmen och Metsä Board samt som vd på Sveaskog och Setra Group.

Carina Olson Ledamot i Södras styrelse

Carina Olson

Född: 1965

Ledamot i Södras styrelse 2022. Mandattiden utgår 2024. Är sedan 2019 vd och koncernchef på Praktikertjänst, Sveriges största vårdbolag. Har 15 års erfarenhet från olika ledande befattningar inom Södra, däribland som finansdirektör.

Mikaela Johnsson Ledamot i Södras styrelse

Mikaela Johnsson

Född: 1982

Ledamot i Södras styrelse 2022. Mandattiden utgår 2024. Lantmästare och ledamot i LRF:s riksförbundsstyrelse sedan 2019, där hon sitter i finans- och revisionsutskottet. Äger och driver tillsammans med sin man en lant- och skogsbruksfastighet i Ljungby kommun.

Skogsinnehav: 450 ha produktiv skogsmark (delägd 50 procent). 
Totalt insatskapital i Södra: 4507 kronor.   

Mats Sandgren Ledamot i Södras styrelse

Mats Sandgren 

Född: 1955

Ledamot i Södras styrelse 2019. Mandattiden utgår 2024. Jägmästare. Ordförande i Föreningen Skogen. Ledamot i Linneuniversitets styrelse och ledamot i KSLA.

Skogsinnehav: 375 ha produktiv skogsmark.
Totalt insatskapital i Södra: 0 

Pontus Johansson Suppleant i Södras styrelse

Pontus Johansson 

Född: 1980

Suppleant i styrelsen 2015, ordinarie 2017. Arbetstagarrepresentant för LO. Klubbordförande i GS vid Södra Wood Mönsterås. Ledamot i Södras koncernråd. 

Skogsinnehav: 0 ha. 
Totalt insatskapital i Södra: 0. 

Ann-Sofie Petersson

Ordinarie arbetstagarrepresentant i styrelsen

Teddy Hedlund Suppleant i Södras styrelse

Teddy Hedlund 

Född: 1968

Suppleant i styrelsen 2015. Arbetstagarrepresentant för PTK. Ordförande Unionen vid Södras Huvudkontor. Ledamot i Unionens branschdelegation Industriarbetsgivarna. Ledamot i Södras koncernråd.  Arbetar som Kultur och säkerhetsledare i Koncernstab Effektivitet i världsklass.

Gran

Patrik Birgersson

Född: 1970

Suppleant i styrelsen 2023. Arbetstagarrepresentant för LO. Klubbordförande i GS vid Södra Wood/Innovation Värö. Ledamot i Södras koncernråd. 

Skogsinnehav:  0

Totalt insatskapital i Södra: 0

 

Peter Tärnberg Suppleant i Södras styrelse

Peter Tärnberg 

Född: 1965

Suppleant i styrelsen 2018. Arbetstagarrepresentant för LO.  

Ordförande för Pappers avdelning 9 vid Södra Cell Värö. Ordförande för Stiftelsen Skåregärde, förvaltning av skogsmark åt medlemmarna i Pappers avdelning 9. 

Skogsinnehav:  74,5 ha *1
Totalt insatskapital i Södra: 265 637 kronor. *1

*1, Ordförande för Stiftelsen Skårgärde

Gran

 

Robert Andersson

Suppleant till arbetstagarrepresentat i styrelsen

Revisorer

Ordinarie:

Martin Johansson, auktoriserad revisor PWC, Stockholm

Madeleine Edberg, auktoriserad revisor PWC, Stockholm

 

Förtroendevalda:

Katarina Johnsson, förtroendevald revisor Södra, Dals Långed

Roger Johansson, förtroendevald revisor Södra, Älmhult

 

Suppleanter:

Erik Bergh, auktoriserad revisor PWC, Stockholm

Camilla Samuelsson, auktoriserad revisor PWC, Stockholm

Södras revisorer utses av föreningsstämman. Av de för närvarande fyra ordinarie revisorerna är två auktoriserade och två förtroendevalda, det vill säga valda ur medlemskåren.

Revisorernas övergripande uppdrag är att granska räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Särskilt kontrolleras att aktuella lagar (till exempel föreningslagen och årsredovisningslagen) och stadgarna följs och att företagets rutiner fungerar med iakttagande av god intern kontroll.

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.