Södras webbplats använder cookies för att fungera på ett bra sätt. Vi använder också cookies när vi skickar personliga annonser. Tyck på "Jag förstår" om du förstår att cookies används. Om du vill neka att cookies används kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Läs mer om Södras integritetspolicy

phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Organisation och styrning Styrelse

Södras styrelse

Den årliga föreningsstämman är det högsta beslutande organet och där utses Södras styrelse. Styrelsen har upp till 13 ordinarie ledamöter och tre suppleanter till arbetstagarrepresentanterna.

Upp till tio ledamöter väljs av föreningsstämman och tre är arbetstagarrepresentanter. Verkställande direktören ingår inte i styrelsen.

Styrelsen

 

Lena Ek Ordförande i Södras styrelse

Lena Ek

Ordförande. 
Född: 1958

Ledamot och ordförande sedan 2015. Mandattiden utgår 2021. Jur.kand. med inriktning internationell rätt. Hedersdoktor vid Lunds tekniska högskola vid Lunds universitet, Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Styrelseordförande i European Forest Technology Platform. Styrelseledamot i Länsförsäkringar Östgöta.

Tidigare erfarenheter bland annat kommunalråd, styrelseordförande i flera nationella forsknings-projekt, styrelseledamot i Kungliga Tekniska Högskolan, styrelseledamot i Göteborgsuniversitet, samordnare åt regeringskansliet i förhandlingar runt European Spallation Source (ESS) i Lund, ledamot av riksdagens finansutskott, ledamot av EU-parlamentets industri- och energiutskott, miljöminister, ledamot Sparbankernas Riksförbundsstyrelse. 
Styrelseledamot i Södra 2000–2010.

Skogsinnehav: 18 ha produktiv skogsmark (delägd). Totalt insatskapital i Södra: 123.659 kr.

 

Paul Christensson Vice ordförande i Södras styrelse

Paul Christensson

Vice ordförande.
Född: 1959

Ledamot i styrelsen 2010. Mandattiden utgår 2021. Styrelseordförande i Agroväst.

Skogsinnehav: 230 ha produktiv skogsmark (delägd 50 procent). Totalt insatskapital i Södra: 750.951 kronor.

 

Ylva op den Velde Hammargren Ledamot i Södras styrelse

Ylva op den Velde Hammargren

Född: 1966

Ledamot i styrelsen 2017. Mandattiden utgår 2021. Bergsingenjör.  Business Transformation och CRM Manager vid AB SKF. Ledamot i styrelsen för Nederman.

Skogsinnehav: 0 ha. Totalt insatskapital i Södra: 0 kr.

 

Kristina Alsér Ledamot i Södras styrelse

Kristina Alsér

Född: 1956

Ledamot i styrelsen 2020. Mandattiden utgår 2021. Delägare och ordförande i Mercatus. Styrelseordförande i Tillväxtverket. Styrelseledamot i Familjen Kamprads Stiftelse. Leder Linnéuniversitetets externa råd för donationer och ökad samverkan mellan näringsliv och akademi.

Skogsinnehav: 31 ha produktiv skogsmark. Totalt insatskapital i Södra:  218.000 kr

 

Hans Berggren Ledamot i Södras styrelse

Hans Berggren

Född: 1956

Ledamot i styrelsen 2015. Mandattiden utgår 2021. Agronom. Vd för Sveriges Stärkelseproducenter ekonomisk förening samt dotterbolagen Lyckeby Culinar AB, Lyckeby Starch AB och Kockens AB.

Skogsinnehav: 730 ha produktiv skogsmark (delägd 25 procent). Totalt insatskapital i Södra: 346.430 kronor.  

 

Ulf Johansson Ledamot i Södras styrelse

Ulf Johansson

Född: 1971

Ledamot i styrelsen 2014. Mandattiden utgår 2021. Styrelseordförande i Falkenbergs Sparbank. Styrelseledamot i Harplinge inköpsförening och LRF:s skogsägardelegation.

Skogsinnehav: 107 ha produktiv skogsmark. Totalt insatskapital i Södra: 865.239 kronor. 

 

Pål Börjesson Ledamot i Södras styrelse

Pål Börjesson

Född: 1962

Ledamot i styrelsen 2017. Mandattiden utgår 2021. Agronom och professor i miljö- och energisystem vid Lunds tekniska högskola vid Lunds universitet.

Skogsinnehav: 126 ha produktiv skogsmark. Totalt insatskapital i Södra: 1.184.292 kronor.

 

Magnus Hall Ledamot i Södras styrelse

Magnus Hall

Född: 1959

Ledamot i styrelsen 2020. Mandattiden utgår 2021. Koncernchef Vattenfall.

Skogsinnehav: 65,5 ha produktiv skogsmark. Totalt insatskapital i Södra: 1.169.441 kr

 

Mats Sandgren Ledamot i Södras styrelse

Mats Sandgren

Född: 1955

Ledamot i Södras styrelse 2019. Mandattiden utgår 2021. Jägmästare. Styrelseordförande i Biometria och Gröna Arbetsgivare.

Skogsinnehav: 375 ha produktiv skogsmark.
Totalt insatskapital i Södra: 0.

 

Dan Andersson Suppleant i Södras styrelse

Dan Andersson

Född: 1961

Suppleant i styrelsen 2014, ordinarie 2015. Arbetstagarrepresentant för PTK. Ordförande i SSF-ledarna Södra Skog. Ledamot i Södras koncernråd.

Skogsinnehav: 135 ha produktiv skogsmark. Totalt insatskapital i Södra: 991.022 kronor.

 

Pontus Johansson Suppleant i Södras styrelse

Pontus Johansson

Född: 1980

Suppleant i styrelsen 2015, ordinarie 2017. Arbetstagarrepresentant för LO. Klubbordförande i GS vid Södra Wood Mönsterås. Ledamot i Södras  koncernråd.

Totalt insatskapital i Södra: 0.

 

Lars Nilsson Suppleant i Södras styrelse

Lars Nilsson

Född: 1961

Suppleant i styrelsen 2017, ordinarie 2018. Arbetstagarrepresentant för LO. Ordförande för Pappers vid Södra Cell Mönsterås. Ledamot i Södras koncernråd.

Totalt insatskapital i Södra: 0.

 

 

Jimmy Landefjäll

Född: 1960

Suppleant i styrelsen 2017. Arbetstagarrepresentant för LO. Klubbordförande i GS vid Södra Wood Långasjö. Ledamot i Södras koncernråd.

 

 

Peter Tärnberg

Född: 1965

Suppleant i styrelsen 2018. Arbetstagarrepresentant för LO. Ordförande för Pappers avdelning 9 vid Södra Cell Värö.

 

 

Teddy Hedlund

Född: 1968

Suppleant i styrelsen 2015. Arbetstagarrepresentant för PTK. Styrelseordförande för Unionen vid Södra Cell Mörrum. Ledamot i Södras koncernråd. 

 

Revisorer

 

Ordinarie:

  • Martin Johansson, auktoriserad revisor PWC, Stockholm
  • Madeleine Edberg, auktoriserad revisor PWC, Stockholm

Förtroendevalda:

  • Carina Arvidsson-Löw, förtroendevald revisor Södra, Värnamo
  • Dick Stagmo, förtroendevald revisor Södra, Hestra

Suppleanter

  • Björn Bergljung, auktoriserad revisor PWC, Växjö
  • Camilla Samuelsson, auktoriserad revisor PWC, Stockholm

Södras revisorer utses av föreningsstämman. Av de för närvarande fyra ordinarie revisorerna är två auktoriserade och två förtroendevalda, det vill säga valda ur medlemskåren.

Revisorernas övergripande uppdrag är att granska räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Särskilt kontrolleras att aktuella lagar (till exempel föreningslagen och årsredovisningslagen) och stadgarna följs och att företagets rutiner fungerar med iakttagande av god intern kontroll.

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.