Södras webbplats använder cookies för att fungera på ett bra sätt. Vi använder också cookies när vi skickar personliga annonser. Tyck på "Jag förstår" om du förstår att cookies används. Om du vill neka att cookies används kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Läs mer om Södras integritetspolicy

phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Innovation Forskningsstiftelse

Södras Stiftelse för Forskning, Utveckling och Utbildning

Årsringar på vedtrissa
Södras stiftelse för forskning, utveckling och utbildning har som uppgift att främja forskning och utveckling som har betydelse för skoglig och skogsindustriell verksamhet i södra Sverige.

Sedan starten 1995 har 300 miljoner kronor tillförts stiftelsen och drygt 245 miljoner har delats ut till 200 olika projekt. Resultatet är framsteg på en rad olika områden inom den biobaserade ekonomin, med bland annat nya möjligheter till fossilfria produkter.

En stabil finansiering av den långsiktiga forskningen inom det skogsindustriella området bereder väg för såväl det framtida skogsbruket som nya, klimatsmarta produkter, hållbar produktion och arbetstillfällen.

Stiftelsen har två beslutsmöten per år, då bland annat ansökningar om medel behandlas. Årligen beviljar stiftelsen cirka tio miljoner kronor till olika projekt

Styrelsen

I styrelsen för Södras Forskningsstiftelse sitter Catrin Gustavsson, Södra, Charlotte Bengtsson, Skogforsk, Ann-Charlotte Larsson, Linnéuniversitetet, Gustav Tibblin, Södra och Göran Örlander, Södra.

Nästa ansökningstillfälle

Nästa styrelsemöte äger rum den 3 juni 2021. Ansökningshandlingar ska vara inskickade till stiftelsen senast den 5 maj 2021.

Ansök här

Beviljade projekt 2020-12-03

Projekt 

Kontaktperson   Organisation Tid

Eugenol från massaframställning kan i kombination med tallolja fungera som kostnadseffektivt träskyddsmedel – ”proof of concept”

Rebecka Ringman

RISE Research Institutes of Sweden AB 

2021

Naturligt beständiga granfasader, steg 2

Åsa Blom

Linnéuniversitetet

2021-2023

Skogen och habitatdirektivet – olika länders rapportering och implementering

Martin Pilstjärna

Skogsekologikonsulten 

2021

Produktion av hållbara gröna drivmedel och kemikalier från skogsbaserad råvara via fluidiserad katalytisk krackning (FCC)

Elena Wikberg

RISE Energy Technology Center AB

2021

Anpassning av skogsskötseln för att möta klimatförändringar – hur genomför vi det för en enskild skogsägare i praktiken

Johan Berg

Linnéuniversitetet

2021-2025

Mer förädlad Björk!

Mateusz Liziniewicz

Skogforsk

2021-2023

Kan tillväxtrytm och förflyttningseffekter förklara tillväxtstörning på tallplantor i södra Sverige? 

Johan Kroon

Skogforsk

2021-2024

Försök med gödsling vid planteringstillfället på tall och gran i södra Sverige

Kristina Wallertz

Sveriges lantbruksuniversitet

2021-2023

Mentorsprogram vid KSLA:s Ungdomsutskott

Åke Clason

Kungl Skogs- och Lantbruksakademien

2021

Reducering av energi och blekkemikalier för tillverkning av ECF-barrmassa med spjutspetsnivå för AOX och stabil ljushet

Galya Simeonova

RISE Innventia AB

2020-2021

Möjligheter till högpresterande KL-trä – Innovation för ökad konkurrenskraft

Erik Serrano

Lunds universitet

2021-2024

       

Forskningsstiftelsen dokument

Namn Typ Storlek Ändrad
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || item.externalTitle == '') ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades
{{numberOfSelectedItems}}

Relaterade länkar

245 miljoner till forskning

Sedan starten 1995 har 300 miljoner kronor tillförts stiftelsen och drygt 245 miljoner har delats ut till 200 olika projekt.

Kontakt

För administrativa frågor relaterade till stiftelsen:

Agneta Bergenheim, sekreterare
Telefon: 0340633402

 

För forskningsrelaterade frågor:
Mats Wallin, forskningskoordinator
Telefon: 0340633436

Nyheter

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.