Södras webbplats använder cookies för att fungera på ett bra sätt. Vi använder också cookies när vi skickar personliga annonser. Tyck på "Jag förstår" om du förstår att cookies används. Om du vill neka att cookies används kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Läs mer om Södras integritetspolicy

phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Innovation Forskningsstiftelse

Södras Stiftelse för Forskning, Utveckling och Utbildning

Årsringar på vedtrissa
Södras stiftelse för forskning, utveckling och utbildning har som uppgift att främja forskning och utveckling som har betydelse för skoglig och skogsindustriell verksamhet i södra Sverige.

Sedan starten 1995 har 300 miljoner kronor tillförts stiftelsen och drygt 245 miljoner har delats ut till 200 olika projekt. Resultatet är framsteg på en rad olika områden inom den biobaserade ekonomin, med bland annat nya möjligheter till fossilfria produkter.

En stabil finansiering av den långsiktiga forskningen inom det skogsindustriella området bereder väg för såväl det framtida skogsbruket som nya, klimatsmarta produkter, hållbar produktion och arbetstillfällen.

Stiftelsen har två beslutsmöten per år, då bland annat ansökningar om medel behandlas. Årligen beviljar stiftelsen cirka tio miljoner kronor till olika projekt

Styrelsen

I styrelsen för Södras Forskningsstiftelse sitter Catrin Gustavsson, Södra, Charlotte Bengtsson, Skogforsk, Ann-Charlotte Larsson, Linnéuniversitetet, Gustav Tibblin, Södra och Göran Örlander, Södra.

Nästa ansökningstillfälle

Nästa styrelsemöte äger rum den 29 november 2021. Ansökningshandlingar ska vara inskickade till stiftelsen senast den 1 november 2021.

Riktad utlysning för hösten 2021

För riskspridning, ekonomi och biodiversitetens skull är det viktigt att bibehålla en skog som består både av barr- och lövträdsbestånd. Björk är det dominerande lövträdslaget i Götaland (ca 45% av volymen), följt av ek, al, asp och bok. Andelen lövträd ökar och uppgår i Götaland till ca 24% av virkesförrådet. Tillväxten i lövträdslagen i Götaland är idag ca 7,3 miljoner m3sk/år. Av tillväxten avverkas cirka hälften och volymökningen av lövträdslagen uppgår till 3 miljoner m3sk/år. Virkesvolymerna av ek och bok finns främst i de grövre diameterklasserna (> 30 cm i brh), medan det för övriga lövträdslag, särskilt för björk, finns en dominans i klenare dimensioner.

Idag kommer en mindre del av skogsägarnas inkomster från försäljning av lövvirke. Med ökade volymer av lövträdslag i södra Sverige behövs nya högvärdiga produkter och användningsområden för att öka betalningskraften för dessa trädslag. Det är också önskvärt att produkterna ska bidra till möjlig cirkulär användning och/eller substituera mot alternativ för att sänka miljöpåverkan, särskilt klimateffekter.

Södras forskningsstiftelse önskar vid detta ansökningstillfälle se ansökningar som berör hela eller delar av värdekedjan för prioriterade lövträd. Fokus ska ligga på frågeställningar från skogens skötsel fram till användningen av produkten, gärna i form av internationella samarbeten. Prioritet ges för de lövträdslag som är vanligast förekommande (björk, ek, al, asp och bok). Exempelvis kan det handla om nya typer av lösningar inom det industriella träbyggandet. Men det kan också handla om andra högvärdiga produkter och material samt även hur förutsättningar kan skapas för dessa i tidigare processteg.

Ansök här

Beviljade projekt 2021-06-03

Projekt 

Kontaktperson   Organisation Tid

Effektiva inventeringsverktyg för skogsbilvägar

Daniel Noreland

Skogforsk

2022

Förklarar vintertemperatur och kväveutbud tillväxtstörningar på tallplantor i södra Sverige?

Oscar Nilsson

Skogforsk

2022-2024

Kompetenscentrum f3 - Providing Energy for the Transport Sector

Ingrid Nohlgren

Chalmers Industriteknik

2022-2026

Biobased fire-retardant, hydrophobic and UV-protective coatings for wood

Maziar Sedighi Moghaddam

RISE, Division Bioeconomy and Health - Material and

Surface Design

2021-2023

Barrblandskog i södra Sverige

Emma Holmström

Sveriges lantbruksuniversitet

2021-2026

Forskningsstiftelsen dokument

Namn Typ Storlek Ändrad
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || item.externalTitle == '') ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades
{{numberOfSelectedItems}}

Relaterade länkar

245 miljoner till forskning

Sedan starten 1995 har 300 miljoner kronor tillförts stiftelsen och drygt 245 miljoner har delats ut till 200 olika projekt.

Kontakt

För administrativa frågor relaterade till stiftelsen:

Görel Karlsson, sekreterare
telefon: 0340–633789

 

För forskningsrelaterade frågor:
Mats Wallin, forskningskoordinator
Telefon: 0340633436

Nyheter

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.