Bygningssystem
Til startsiden
account_circle Log ind som close
Danmark Bygningssystem Nyheder Vejen mod markedets mest klimavenlige CLT elementer

Vejen mod markedets mest klimavenlige CLT elementer

Kampanjbilder från kampanjen Skogslandslaget. Mathilda Clausen Wingårdh medlem i Södra

Vidste du, at krydslamineret træ (CLT) fra Södra har markedets laveste klimaaftryk? IVL Svenska Miljöinstitutet, har Lavet en EPD, som viser, at vores krydslaminerede træ kun har et aftryk på 34 kg CO2 e/m3. Det betyder, at den sænker klimaaftrykket med op til 80 % i forhold til et traditionelt byggeri i beton. For at skabe forståelse for, hvordan vores krydslaminerede træs miljøaftryk kan være så lavt, vil vi gerne beskrive hele produktrejsen - fra de familieejede skove, til det færdige produkt.

Södra blev etableret som et kooperativ i 1938, og har siden da arbejdet for at fremme familieejede skovbrug. Skovbrug og forædling af råvarer har siden starten været omdrejningspunktet i Södras virksomhed. I dag har vi en værdikæde med produktion af papirmasse / træmasse, tekstilmasse, tømmer, biobrændstof, fyrretræsolie, el og fjernvarme. Fremstillingen af de forskellige produkter sker i symbiose, hvilket giver os mulighed for at udnytte og anvende alle træets bestanddele.

Bæredygtigt skovbrug i generationer
Træressourcerne i Sverige, navnlig skove ejet af medlemmer i Södra, har været støt stigende igennem de seneste 100 år, især takket været øget viden om skovdrift og forædlede planter, som får skoven til at vokse bedre.

Dagens skove er et resultat af tidligere generationers drift. Södra er et medlemsejet kooperativ og har i dag mere end 50.000 medlemmer, der typisk har ejerskab i op til 8-9 generationer, med aktivt drevet skovbrug. Det giver mulighed for langsigtede og ansvarsfulde beslutninger.

Södras skove drives ansvarsfuldt og med metoder, der værner om skovens biologiske mangfoldighed og økosystemer. Vi udnytter ressourcerne uden at overudnytte dem.

Der er tale om skovbrug, som tager hensyn til produktion, natur-, kultur- og sociale værdier samt økonomi, ved incitamenter til frivillig afsætning af skovarealer til biodiversitetsformål og gennem naturpleje bevares og forstærkes den biologiske mangfoldighed. Vi tager hensyn til miljøet i forbindelse med skovdriften og arbejder for at fremme den biologiske mangfoldighed også på opdyrkede arealer. 

Et middelstort skovejerareal for et medlem i Södra er ca. 50 hektar (svarende til 100 fodboldbaner), med en gennemsnitlig årlig hugst på 2,3 hektar. At Södra ejes af flere mindre familieejede skovbrug bidrager til mere bæredygtigt og diversificeret skovbrug. Det skyldes, at mindre skovbrug ofte har et mere langsigtet syn på skovdriften og er mere tilbøjelige til at tage hensyn til miljømæssige og sociale aspekter. De er også mere tilbøjelige til at anvende bæredygtige metoder til forvaltning af skoven, som kan bidrage til en mere varieret skov med større biologisk mangfoldighed.

Sammenlignet med store skovbrug kan mindre skovbrug også være mere lokalt orienterede og derved bidrage til at styrke lokalsamfundet og skabe arbejdspladser i landdistrikterne. Derudover kan mindre skovbrug have en mere fleksibel og smidig strategi for skovdriften og -plejen, hvilket kan være fordelagtigt i et miljø under forandring.

 

Södras satsning på CLT med virksomhedshub i Värö, ved Varberg

For at kunne være en del af, og fremme udviklingen af træbaserede løsninger til bygge- og boligbranchen har Södra valgt at fokusere på produktionen af krydslamineret træ i Väröbacka. Der er tale om en strategisk fordelagtig placering på grund af nærheden til flere vækstregioner i Norden, men også fordi havnen i Varberg og jernbanesporene direkte ind i virksomheden giver logistikmæssige fordele i forhold til de internationale markeder. Anlægget deler lokation med et af Södras savværk og den ene træmassefabrik, og der er derfor nem adgang til råvarer, grøn energi og veletableret infrastruktur.

Massefabrikken på lokationen i Väröbacka er en af verdens største med produktion af 760.000 ton papirmasse, der også giver 1,6 TWh energi og brændstof. På samme lokation findes Sveriges største savværk med en produktionskapacitet på 600.000 kubikmeter savede træprodukter. Det giver også 25.000 ton træpiller. Produktionskapaciteten for krydslamineret træ er cirka 80-100.000 kubikmeter og vi bestræber os på at minimere spild ved at udnytte alle træets bestanddele.

Råvarerne til savværket i Väröbacka stammer fra oplandet i en radius på 100 kilometer og muligheden for at anvende grøn energi produceret i eget regi betyder, at vores produktion af krydslamineret træ er helt fossilfri.

 

Sammenfatningsvis er Södras værdikæde - fra familieejede skovbrug til det færdige produkt - og den strategiske indstilling omdrejningspunktet for at kunne levere markedets mest klimavenlige krydslaminerede træ. 

Vores miljøvaredeklaration (EPD)

At Södras krydslaminerede træ har markedets laveste klimaaftryk understreges i EPD’en for Södras krydslaminerede træ. EPD er en miljøvaredeklaration, hvor produktets miljøpåvirkning sammenfattes i et kortfattet, standardiseret dokument. En EPD indeholder resultatet af en livscyklusanalyse og anden vigtig information om produktet. Deklarationen verificeres af en uafhængig tredjepart og følger altid en standard. Det gør det nemt at sammenligne miljøpåvirkningen for forskellige materialer og bestanddele med samme funktion. Dermed bliver det nemmere at vælge bæredygtige alternativer og gøre en stor forskel for klimaet.

Ifølge beregninger og den udarbejdede EPD er miljøpåvirkningen for Södras krydslaminerede træ 34 kg CO2 e/m3. Hvis man for eksempel sammenligner dette med beton, kan man ved at vælge at bygge bærende vægge med Södras krydslaminerede træ i stedet for beton mindske klimaaftrykket med op til 80 %.

Det er pga. vores fossilfrie planteskoler, bæredygtige skovbrug, transport med biobrændstof, fossilfrie savværker og produktionsanlæg, der bidrager til at gøre den store forskel og effekt.

Vis alt indhold for emnet.

Emner: Buildsystem, Södra Building System

Relateret indhold

Nyheder

Emner: Buildsystem, Södra Building System

Udgivet:

Södra Building Systems Kilströmskaj Karlskrona
Drönarbild över Värökombinatet med sågverk, KL-träfabrik och massabruk
close

Du kan nu vælge, hvilken startside der skal vises, næste gang du besøger Södra fra denne enhed.